Home / Gospodarka / Przemysł / Wzrost bezrobocia w Bułgarii

Wzrost bezrobocia w Bułgarii

Według danych bułgarskiej Agencji Zatrudnienia, poziom bezrobocia w Bułgarii wzrósł w listopadzie o kolejne 0,3% osiągając 11,3%.

W ciągu ostatniego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowało się ponad 372 tys. bezrobotnych – ok. 10 tys. więcej niż w październiku. Niemal jedną trzecią nowo zarejestrowanych bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, poniżej 29 roku życia. W listopadzie wzrosła ilość osób zwolnionych w sektorze rolniczym i przemysłowym

W ciągu minionego miesiąca zatrudnienie otrzymało 17.550 bezrobotnych – o 2951 więcej, niż w ubiegłym roku. Wzrost ten w znacznym stopniu spowodowany jest realizacją programu „Rozwój Zasobów Ludzkich”, w ramach którego utworzono nowe miejsca pracy..

Na rynku zarejestrowano 7 585 nowych miejsc pracy. Najwięcej ofert zatrudnienia zgłoszono w produkcji przemysłowej (2 115), handlu (1 282), obrocie nieruchomościami (463) i rolnictwie (461).

Źródło: investor.bg, novini.dir.bg

About Marta Sajdek

KOMENTARZE