Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Przedstawiono priorytety rządu na 2013 r.

Czarnogóra: Przedstawiono priorytety rządu na 2013 r.

posiedzenie rządu - vijesti.me

Kluczowe działania w bieżącym roku są skierowane na zatrzymaniu następstw kryzysu ekonomicznego i stworzenie warunków dla dalszego wzrostu gospodarczego – z tego powodu program  rządu na 2013 r. najwięcej uwagi poświęca pobudzaniu aktywności ekonomicznej.

Przewidziane w programie działania obejmują plan restrukturyzacji długu publicznego, analizę polityki podatkowej w ub. z propozycjami konkretnych zmian w tej materii w br., kompleksowy program zwalczania szarej strefy, plan prywatyzacji, program przygotowań do sezonów turystycznych, oraz działania wspierające dla sektora rolniczego.

W programie zapisano także plan dla pobudzenia eksportu, działania na rzecz realizacji projektu autostrady Bar-Boljare, informacje o statusie realizacji procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw hotelarsko-turystycznych, plan promocji projektów inwestycyjnych, wybór priorytetowych projektów przy realizacji infrastruktury komunalnej oraz monitorowanie realizacji reformy fiskalnej.

„Wszystkie działania są zdeterminowane faktem, iż musimy stawić czoło następstwom globalnego kryzysu ekonomicznego – z tego powodu tegoroczny program został inaczej pomyślany i ukierunkowany na zniwelowanie jego skutków. W warunkach kryzysu ekonomicznego prowadzimy politykę gospodarczą nacelowaną na zatrzymanie niekorzystnych trendów ekonomicznych, wzbudzenie ożywienia gospodarczego oraz wzrost i rozwój, poprawę struktury zatrudnienia, a także zabezpieczenie bardziej sprawiedliwego rozłożenia ciężaru kryzysu i kontynuację poprawy warunków życia mieszkańców.” – powiedział Žarko Šturanović sekretarz generalny rządu po zakończeniu posiedzenia, na którym przyjęto program rządu na br.

Priorytetowe działania, wedle jego słów,  to zachowanie stabilności finansowej, zmniejszenie wydatków publicznych, stworzenie korzystnego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej i kontynuacja strukturalnych reform w obszarach pracy i opieki społecznej, zdrowia oraz szkolnictwa i nauki. Program rządu przewiduje także przyjęcie strategii w dziedzinie energetyki do 2030 r., planu rozwoju regionalnego oraz strategii rozwoju rolnictwa. Na polu integracji europejskich nadrzędnym celem będzie skierowanie działań na otwarcie nowych rozdziałów negocjacyjnych – 23 i 24.

„Program rządu ma  217 założeń co jest na poziomie z zeszłego roku. Mamy blisko 50 zadań uznanych za priorytetowe, z czego 42 w dziedzinie polityki gospodarczej, a 17 w obszarze systemu politycznego” – wyjaśnił Šturanović.

Zaznaczył także, iż na początku każdego kwartału sekretariat generalny będzie o postępach w realizacji założeń informował rząd. Według jego słów, zaplanowane działania zostaną rozpisane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dla konkretnych ministerstw, co nie zostało na razie wyszczególnione w programie pracy rządu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jednym z najważniejszych zadań dla rządu jest walka z szarą strefą. Została już utworzona specjalna grupa robocza, której zadaniem jest przygotowanie propozycji działań zmierzających do znaczącego ograniczenia szarej strefy. Koordynatorem grupy, skupiającej obecnie 20 członków jest Minister Finansów Radoje Žugić. Obok przedstawicieli instytucji rządowych w skład grupy wchodzą też członkowie Unii Pracodawców, parlamentu oraz organizacji związkowych.

Źródło: vijesti.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE