Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: W ciągu roku projekty dotyczące inwestycji zagranicznych powinny osiągnąć 3 mld EUR

Bułgaria: W ciągu roku projekty dotyczące inwestycji zagranicznych powinny osiągnąć 3 mld EUR

Minister gospodarki, energetyki i turystyki Deljan Dobrew, podczas dorocznego spotkania przedstawicieli biznesu i administracji publicznej ogłosił, że przyszłorocznym celem rządu jest osiągnięcie pułapu 3 mld EUR w ramach projektów dotyczących inwestycji zagranicznych.

Te inwestycje są kluczowym napędem wzrostu gospodarczego Bułgarii, które zwiększają się między innymi dzięki funduszom pochodzącym z Programu „Konkurencyjność”. Według ministra Dobrewa, poprzez Programy Europejskie, które wspierają innowacje, Bułgaria będzie miała szansę otrzymać nawet 1,5 mld BGN (ok. 3,1 mld PLN) dotacji. Oprócz tego w swoim wystąpieniu, podkreślił rolę  przedsiębiorstw, których produkcja nakierowana jest przede wszystkim na eksport do krajów dynamicznie rozwijających się, wśród których są Chiny, Turcja i Indie,  oraz firm zajmujących się innowacjami, które również przyczyniają się do napędu gospodarki w państwie. Jednak do osiągnięcia zamierzonego celu, potrzebne są również zmiany w reformach (m. in. w Ustawie o promocji inwestycji), które ułatwią przedsiębiorstwom pracę.

 

Źródło: btvnews.bg, novoni.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE