Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Sytuacja na rynku pracy spowolni rozwój gospodarczy kraju

Bułgaria: Sytuacja na rynku pracy spowolni rozwój gospodarczy kraju

źródło-capital.bg

 

Według ostatniej zimowej prognozy Komisji Europejskiej, w 2013 i 2014 roku Bułgarię czeka powolny wzrost gospodarczy. Sytuacja ta będzie spowodowana pogłębiającymi się problemami na rynku pracy.

Bezrobocie w kraju jest następstwem stagnacji w sektorze budowlanym oraz brakiem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób, które spełniałyby oczekiwania pracodawców. Oczekuje się, że wskaźnik osób pozostających bez zatrudnienia w tym roku osiągnie 12,2%, natomiast w 2014 powinien nastąpić jego spadek do 11,9%.

Problem bezrobocia był już niejednokrotnie podkreślany przez KE we wcześniejszych raportach z lat 2011 i 2012. W ubiegłym roku do Bułgarii przybyli eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy zapoznali się z sytuacją i zalecili podjęcie odpowiednich środków, aby zmienić sytuację na rynku pracy. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.

 

Źródło: capital.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE