Home / Bałkany / Albania / Albania: Płace w sektorze prywatnym w III kwartale, między umiarkowanym wzrostem a spadkiem

Albania: Płace w sektorze prywatnym w III kwartale, między umiarkowanym wzrostem a spadkiem

Kryzys doprowadził do umiarkowanego wzrostu płac w sektorze prywatnym, nawet przy spadku w poszczególnych sektorach, jak wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT).

Płace w sektorze przemysłowym zanotowały umiarkowany wzrost o około 2,2% r/r w III kwartale. O ile przemysł przetwórczy zanotował spadek płac o 0,8% r/r, to w przemyśle wydobywczym płace wzrosły o 10,4% r/r. Przemysł wydobywczy zanotował dość dobre wyniki w trakcie tego roku ze względu na dużą zależność eksportu od popytu zewnętrznego, ale ocenia się, że ma on mniejszą wartość dla zatrudnienia, które ogólnie przemysł zapewnia.

Spadek płac w III kwartale zanotowały także budownictwo, o 8,1% r/r, i hotelarstwo o 9,8% r/r. Spadek płac dotknął również branżę telekomunikacyjną, o 1,3% w trzecim kwartale. Jedynym sektorem gospodarki, który zanotował duży wzrost płac jest handel hurtowy, w którym wartość w trzecim kwartale wzrosła o 12,7%.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE