Home / Bałkany / Albania / Albania: PKB spadł o 0,2% w I kwartale 2012 r.

Albania: PKB spadł o 0,2% w I kwartale 2012 r.

Albańska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale br. o 0,2% r/r, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Największy, prawie 20-procentowy spadek w skali roku zanotował przemysł, a niewiele mniejszy – budownictwo, podczas gdy rozwijały się handel i rolnictwo. Niezależnie od publikacji INSTATu i innych niepokojących danych gospodarczych, premier Berisha nie traci optymizmu dostrzegając już „oznaki ożywienia.”

„PKB w pierwszym kwartale 2012 roku spadło o 0,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 r., natomiast w porównaniu z czwartym kwartałem 2011 r. spadł on o 1,2 %,” napisano w publikacji Kwartalny Produkt Krajowy Brutto Instytutu Statystycznego.

Biorąc pod uwagę fakt, że Albania należy do krajów rozwijających się o nadal ubogiej gospodarce, już powolny wzrost PKB rzędu 1-2% można by uznać za kryzys, komentuje Gazeta Shqip. Spadek PKB zaobserwowany w okresie styczeń-marzec tego roku jest zatem rzeczą bardzo rzadką.

Wśród wyników sektorowych zwracają uwagę istotne różnice między branżami. Podczas gdy grupa „innych usług”, handel oraz rolnictwo i hodowla zanotowany wzrost, odpowiednio o 11,1% r/r, 5,3% r/r i 4,5% r/r, przemysł i budownictwo doświadczyły dwucyfrowych spadków (o 19,3% i 17,6% odpowiednio), a usługi telekomunikacyjne i pocztowe o 4,8% r/r, jak podaje INSTAT.

 

Winne euro i susza?

Za główne przyczyny spowolnienia gospodarczego w pierwszym kwartale uważa się wpływ ”kryzysu zadłużenia” w strefie euro oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas ostatniej zimy w Albanii.

W styczniu i lutym część Albanii była pokryta śniegiem, który nie pozwolił na właściwe funkcjonowanie obszarów górniczych Kukës i Bulqizë, a trwająca przez wiele miesięcy susza wielokrotnie zmniejszyła produkcję energii w stanowiących podstawę albańskiej energetyki elektrowniach wodnych i zmusiła rząd do zakupu drogiej energii na rynku międzynarodowym.

Biorąc pod uwagę jednak spływające w ostatnim czasie inne niepokojące sygnały, jak rosnący odsetek tzw. złych kredytów, spadające wpływy budżetowe przy rosnących wydatkach, czy teżbrak reakcji gospodarki na obniżkę stóp procentowych, najnowsze dane INSTATu można też traktowaćjako kolejny dowód strukturalnych problemów uwydatnionych przez ogólnie trudną sytuację w regionie.

Tymczasem premier Sali Berisha, którego rząd dopiero co wprowadził podwyżkę rent i emerytur, dostrzega co prawda problem, ale już widzi oznaki ożywienia gospodarczego.

- W ciągu pierwszych miesięcy tego Albania stanęła w obliczu silnej zimy, która nie tylko wymagała wsparcia finansowego w celu radzenia sobie z zagrożeniami, ale także z problemem braku produkcji energii, która następnie zostało pokryta jej importem z zagranicy – powiedział premier.

Odnosząc się do raportu ogłoszonego kilka dni temu przez ONZ w związku z inwestycjami zagranicznymi, z których skorzystała Albania, premier przyznał, że „inwestycje były większe niż możliwości naszego kraju.”

 

Oryginalny tekst raportu Instytutu Statystycznego można znaleźć tutaj.

 

Źródło: Gazeta Shqip, TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE