Home / Gospodarka / Energetyka / Turcja: BOTAŞ zostanie podzielony

Turcja: BOTAŞ zostanie podzielony

BOTAŞ (Operator Rurociągów i Transportu Ropy Naftowej), według najnowszych planów ministerstwa energetyki i zasobów naturalnych, zostanie podzielony na 3 odrębne jednostki. W tym celu najpierw musi zostać zmienione dotychczasowe prawo regulujące rynek gazu naturalnego. Pomysł będzie dopracowywany do 10 października, po czym nastąpi roczny okres restrukturyzacji państwowej spółki.

Zostanie ona podzielona na 3 odrębne podmioty prawne: jedna z nich będzie się zajmowała dystrybucją płynnego gazu LNG, inna przesyłem gazu naturalnego, a trzecia przejmie inne obowiązki dotychczasowej spółki BOTAŞ. Właśnie ta trzecia jednostka pozostanie przy dotychczasowej nazwie. Podział majątku spółki, ruchomości, nieruchomości, sprzętu, narzędzi, a także personelu postanie w gestii ministerstwa energetyki a także İGDAŞ, Stambulskiej Spółki Przemysłu i Handlu Gazu Ziemnego.

Niektóre z umów na dostawy zagranicznego gazu zostaną przedłużone, lecz plany zakładają systematyczne zmniejszenie importu gazu.

Źródła: ntvmsnbc.com, cnnturk.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE