Home / Polityka / Prawo / Serbia: Zmiany w prawie o przedsiębiorstwach publicznych

Serbia: Zmiany w prawie o przedsiębiorstwach publicznych

Parlament Serbii przyjął dziś ustawę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw publicznych. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadzają nowe przepisy, jest punkt mówiący, iż dyrektorzy tego typu placówek będą odtąd wybierani jedynie poprzez publiczne konkursy.
Przegłosowane przepisy przewidują również, że w przedsiębiorstwach publicznych zlikwidowane zostaną rady dyrektorów, zaś ich kompetencje przejmą rady nadzorcze. Parlament przyjął także zapis, w którym precyzuje się warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora. Przede wszystkim nie może ona być członkiem partii politycznej lub też musi zrezygnować z pełnionych w partii funkcji w czasie, gdy zarządza placówką publiczną. Ponadto dyrektorzy instytucji, jakie zostały powołane do życia przez władze państwowe lub władze autonomicznej Vojvodiny muszą być specjalistami, w dziedzinach, które obejmuje działalność przedsiębiorstwa, zobowiązani są także poświadczyć, że nie byli karani za przestępstwa gospodarcze.
Przyjęte przepisy wprowadzają także mechanizmy kontroli w przedsiębiorstwach publicznych. Obowiązkiem będzie powołanie komisji rewizyjnych, które będą prowadzić kontrole nad zarządzaniem finansami. Nowością jest także nakaz informowania o planach działalności oraz publikowania kwartalnych sprawozdań.
Minister finansów i gospodarki Mlađan Dinkić we wcześniejszych komentarzach podkreślał, że wszystkie zmiany mają na celu uwolnienie przedsiębiorstw publicznych od wpływów politycznych oraz zapewnienie im profesjonalnego kierownictwa.

Źródła: rts.rs, tanjug.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE