Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Stabilna perspektywa ratingowa spółek

Serbia: Stabilna perspektywa ratingowa spółek

Agencja Rejestrów Gospodarczych (Agencija za privredne registre) przedstawiła raport, z którego wynika, że ponad 793 serbskich spółek handlowych otrzymało pozytywną ocenę ratingową (wiarygodności). Najwyższe oceny otrzymały przede wszystkim spółki z branży handlowej (278), przetwórstwa przemysłowego (239), edukacyjnej (78), budownictwa (58) oraz telekomunikacyjnej (47). Ze sprawozdań finansowych za lata 2007-2011 wynika, że prawie 61% spółek jest w stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Bardzo dobrą ocenę ratingową posiada 20% serbskich firm, co wskazuje na wysoką zdolność kredytową firm oraz bezpieczeństwo inwestycji.
Negatywną ocenę, ze względu na niestabilną sytuację finansową w ciągu ostatnich 12 miesięcy, otrzymało 7639 przedsiębiorstw. Firmy te zarejestrowały stratę 20% aktywów netto w roku 2011.

 

Źródło: tanjug.rs, capital.ba

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE