Home / Gospodarka / Infrastruktura / Rząd Macedonii: Wznowienie budowy linii kolejowej Korytarzem VIII wiosną 2013

Rząd Macedonii: Wznowienie budowy linii kolejowej Korytarzem VIII wiosną 2013

Minister Mile Janakieski poinformował o rządowych planach wznowienia budowy pierwszego odcinka trasy kolejowej prowadzącego do granicy z Bułgarią, wzdłuż granicy z Serbią. Prace pomiędzy Kumanovem a Beljakovcami mają rozpocząć się  najpóźniej w marcu 2013 r.

29 marca Macedońskie Koleje Infrastruktura zawarły umowę z austriacką firmą konsultingową ILF, która ma przygotować projekt i dokumentację przetargową dla wyboru firmy budowlanej. Oczekuje się, że ogłoszony on zostanie we wrześniu br. Środki na ten cel w wysokości 2,5 mln EUR zostały zapewnione z Instrumentu WBIF.

Janakieski poinformował, że prowadzone są negocjacje z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na kredyt w wysokości 46,4 mln EUR, z którego ma być sfinansowany pierwszy odcinek Korytarza VIII. Jego ukończenie ma nastąpić najpóźniej w 2017 roku, kiedy to rozpocząć się ma budowa odcinka z Krivej Palanki do przejścia granicznego w Deve Bair. Ze względu na ukształtowanie powierzchni (teren jest górzysty), będzie to odcinek najkosztowniejszy i najtrudniejszy w realizacji. Z tego powodu Ministerstwo Transportu i Łączności złożyło już wniosek o kwotę 2 mln EUR na sfinansowanie projektu z Funduszy Przedakcesyjnych (IPA)

–  Szacuje się, że całkowity koszt odcinka z Krivej Palanki do granicy  będzie kosztować łącznie 332 mln EUR. Inwestycja ma potrwać 5 lat, a środki na jej realizację mają pochodzić z funduszy IPA, EBOiR i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – powiedział Janakieski. Projekt budowy trasy kolejowej do granicy z Bułgarią został uchwalony przez macedoński parlament już w 1994 r., ale pierwsze prace rozpoczęły się dopiero w 2002 r. i zostały zawieszone dwa lata później.

Źródło: reporter.com.mk, makdenes.org, balkaninsight.com

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE