Home / Bałkany / BiH / RS: Rewizja budżetu umożliwia realizację zobowiązań wobec MFW

RS: Rewizja budżetu umożliwia realizację zobowiązań wobec MFW

Rewizja budżetu RS umożliwia realizację wszystkich zobowiązań zawartych w liście intencyjnym wystosowanym do Międzynarodowego Funduszu Walutowego – ogłosił rząd entitetu po uprzednim rozpatrzeniu projektu tegorocznego budżetu, który został przedłożony Parlamentowi w trybie przyspieszonym.

W liście intencyjnym został zawarty m.in. zapis o redukcji budżetu ramowego RS z 1,825 mld € do 1,810 mld €. Oszczędność ta powstała dzięki zmniejszeni kosztów korzystania z dóbr i usług oraz pozostałych wydatków budżetowych.

Zadaniem beneficjenów „budżetówki” było dokonanie maksymalnych cięć przy zachowaniu warunków umożliwiających sprawne funkcjonowania i realizację zadań, dzięki czemu – jak twierdzi Rząd RS – niczyje prawa, szczególnie w odniesieniu do dodatków dla niepełnosprawnych czy kombatantów, nie zostały naruszone, a osoby, którym się one należą, będą otrzymywać zagwarantowane zapomogi.

Tuż przed posiedzeniem rządu Rada Gspodarcza i Społeczna RS udzieliła jednomyślnego poparcia dla projektu budżetu enitetu na rok 2012, co jest jasnym dowodem na to, iż zobowiązania zdefiniowane w projekcie, które są przedmiotem zainteresowania zarówno Zrzeszenia Związków Zawodowych, jak i Stowarzyszenia Pracodawców, nie uległy zmianie.

Zapewniono również dodatkowe środki w wysokości 9 mln KM (18 mln PLN) przeznaczone na realizację memorandum o wzajemnym zrozumieniu i współpracy, które podpisane zostało między Organizacją Kombatancką a Rządem RS – dodatek ten wyniósł 6,7 mln KM (ok. 13,4 mln PLN); na jednorazową pomoc dla osób społecznie wykluczonych przeznaczono z kolei 2,3 mln KM (4,6 mln PLN). Ponadto zagwarantowano fundusze w wysokości 1 mln KM (ok. 2 mln PLN), które są niezbędne dla realizacji przepisów związanych z inwestycjami i zatrudnieniem.

Źródło: biznis.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE