Home / Bałkany / Macedonia / Raport Banku Światowego dla Bałkanów Zachodnich

Raport Banku Światowego dla Bałkanów Zachodnich

W obliczu kryzysu w strefie euro, sześć krajów Europy Południowo-Wschodniej musi się liczyć ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w 2012 r. Warunki gospodarcze w strefie euro wywierają negatywny wpływ na popyt wewnętrzny, handel i ograniczają wpływy do budżetów państw. Takie wnioski płyną z ostatniego raportu Banku Światowego, przygotowanego z myślą o Bałkanach Zachodnich.

Podczas konferencji Banku Światowego w Wiedniu, eksperci międzynarodowej instytucji wskazywali, że najważniejszym elementem wyjścia z kryzysu SEE6 (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Serbia) jest odbudowa zaufania do sektora finansowego oraz zwiększona dyscyplina wydatkowania środków publicznych.

Większość państw stoi przed koniecznością wdrożenia trwałej konsolidacji wydatków publicznych. Tylko w ten sposób będzie możliwe odwrócenie niekorzystnych tendencji wzrostu zadłużenia i ustalenie podstaw do bardziej dynamicznego, długoterminowego wzrostu gospodarczego – czytamy w raporcie.

Kraje Bałkanów Zachodnich muszą niezwłocznie wprowadzić program reform strukturalnych w celu poprawy wydajności instytucji sektora publicznego i konkurencyjności gospodarki oraz poprawy sytuacji na rynkach pracy.

– Po 2,2% wzroście PKB w 2011 roku, trzeba się liczyć ze znacznym spowolnieniem, średnio do poziomu 1,1% w 2012 r. – podsumowuje Željko Bogetić, główny ekonomista ds. Bałkanów Zachodnich w Banku Światowym i autor Regular Economic Report dla Europy Południowo-Wschodniej (pobierz)

Zdaniem Bogeticia PKB powyżej 1% może okazać się mrzonką, jeśli pogłębiać się będzie recesja w Grecji. Dlatego miejscowe władze powinny kontynuować podjęcie pro-aktywnych działań w sektorze gospodarki poprzez zabezpieczenie banków, budowania buforów i wzmocnienie odporności sektora.

Dużym problemem regionu pozostaje wysokie bezrobocie i rosnąca skala ubóstwa. Podobnie, jak w całej Europie, zmniejsza się liczebność klasy średniej.

Okresowy Raport Gospodarczy Banku Światowego wskazuje, ze dłuższej perspektywie kraje Europy Południowo-Wschodniej stoją przed historyczną szansą, na dogonienie europejskiego „pociągu konwergencji” – redukcji różnic w dochodzie per capita pomiędzy nimi a rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej.

Źródło: politicapress.eu, seebiz.eu, plusinfo.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE