Home / Polska i Bałkany / Przeszłość ma wciąż wpływ na sytuację gospodarczą krajów byłej Jugosławii

Przeszłość ma wciąż wpływ na sytuację gospodarczą krajów byłej Jugosławii

Wydarzenia wojenne wciąż odciskają piętno na obecnej sytuacji gospodarczej krajów regionu. Wśród państw byłej Jugosławii najgorszą sytuację ekonomiczną ma Bośnia i Hercegowina, w której wciąż jest obecny problem tożsamości, a ekonomią nikt się nie zajmuje. Najlepiej w regionie obywatelom żyje się w Słowenii, oceniają ekonomiści.

Prezes Banku Centralnego BiH Kemal Kozarić potwierdza, że Słoweńcy są w najlepszym położeniu, ponieważ są już członkami UE i wyraźnie wyprzedzają pozostałe kraje regionu pod względem rozwoju i sytuacji gospodarczej.

W BiH wciąż nierozwiązany pozostaje problem bezrobocia, które sięga aż 28% i w regionie tylko Macedonia boryka się z sytuacją o podobnej skali. Kolejną komplikacją jest deficyt budżetowy.  Serbia natomiast ma trudności z niską aktywnością kredytową, zaś wszystkie byłe republiki mają problem ze spadkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Kozarić uważa, że w regionie potrzebna jest większa współpraca na rynkach Libii, Iraku i krajów byłego ZSRR. Współpraca krajów byłej Jugosławii jego zdaniem powinna dotyczyć głównie rolnictwa, energetyki, infrastruktury i turystyki.

Prezes Chorwackiego Stowarzyszenia Ekonomistów Ljubo Jurčić  twierdzi, że chorwacka i serbska gospodarka nie wróciły jeszcze do równowagi po działaniach wojennych, a inwestorzy zagraniczni nie budują nowych obiektów, tylko kupują już istniejące.

 

Źródło: biznis.ba

 

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE