Home / Bałkany / Macedonia / Prezes NBM: Dewaluacja macedońskiego denara wykluczona

Prezes NBM: Dewaluacja macedońskiego denara wykluczona

Szef Narodowego Banku Macedonii Dimitar Bogov zdementował pogłoski o konieczności dewaluacji denara wynikającej ze wzrostu inflacji. W wywiadzie udzielonym dla Radia Wolna Europa podkreślił, że tymczasowy wzrost cen jest wynikiem czynników zewnętrznych, a nie problemów systemu finansowego kraju.

Bogov przyznał, że sytuacja gospodarcza kraju jest specyficzna. Obok niskiego wzrostu gospodarczego Macedonia zmaga się z rosnącą inflacją, co stawia wyzwania przed polityką monetarną. Jednakże sytuacja gospodarcza kraju jest stabilna, a odnotowany w sierpniu i wrześniu wzrost cen jest zjawiskiem jednorazowym i wynika ze wzrostu cen żywności i ropy naftowej na światowych rynkach oraz niskich plonów spowodowanych tegoroczną suszą.

Bogov podkreślił, że w obecnej sytuacji dewaluacja macedońskiej waluty byłaby złym rozwiązaniem. Presja inflacyjna wymusiłby na Banku Centralnym podniesienie stóp procentowych, a przez to ograniczenie kredytów dla gospodarki. To odwróciłoby całkowicie obecną politykę monetarną Banku, która oparta jest na historycznie najniższych bazowych stopach procentowych i najwyższych od lat rezerwach walutowych. Popyt na waluty obce jest na normalnym poziomie, a oszczędności w denarach w stosunku do euro rosną.

Bogov przypomniał, że ponad 50% macedońskiego PKB jest zorientowane na eksport, a spadek zapotrzebowania na rynkach odbiorczych ma bezpośredni wpływ na jego wzrost. W takiej sytuacji Bank Centralny jest zobowiązany do  wsparcia przedsiębiorstw i ich płynności finansowej, przede wszystkim poprzez tanie kredyty na rynku.

Źródło: makdenes.org., netpress.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE