Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Niemcy zainteresowani akcjami i długami KAP

Czarnogóra: Niemcy zainteresowani akcjami i długami KAP

Osiągnięcie porozumienia pomiędzy potencjalnym inwestorem i obecnymi właścicielami będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Zakładu Aluminium z Podgoricy (KAP).

Możliwi partnerzy to niemiecka spółka HGL, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów końcowych i półproduktów z aluminium,  tego samego rodzaju działalnością jest zainteresowana w Czarnogórze. Niemcy w ciągu najbliższych ośmiu tygodni poddadzą KAP wyczerpującej analizie pod kątem finansowym i biznesowym w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyka przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

Oferta niemieckiej grupy dotyczy nie tylko przejęcia akcji kombinatu, HGL zamierza przejąć również długi rosyjskiej grupy En+, CEAK oraz rosyjskiego banku VTB w wysokości przeszło 100 mln EUR. Rząd Czarnogóry aktywnie uczestniczy w negocjacjach dotyczących kopalni. Warunki jakie spółka musi spełnić by rząd Czarnogóry zaakceptował przejęcie przez nią kombinatu, to gwarancja uruchomienia kopalni boksytów, rafineria tlenku glinu oraz przetwórstwo aluminium.

Poza negocjacjami w sprawie kombinatu aluminium, których pożądanym efektem jest zgoda rosyjskiego zarządu na przejęcie akcji fabryki, brane pod uwagę są jeszcze dwie opcje, za sprawą których może dojść do całkowitego rozwiązania współpracy z CEAC – ogłoszenie upadłości, lub arbitraż. Wprowadzenie upadłości likwidacyjnej wiąże się z całkowitym zatrzymaniem produkcji, natomiast postępowanie arbitrażowe trwałoby co najmniej rok – oba rozwiązania wiążą się z dużymi stratami. Rząd nie ukrywa, że liczy na pomyślne rozmowy ws. KAP, które są możliwością na relatywnie szybką poprawę sytuacji fabryki.

Łączne zadłużenie zakładu aluminium wynosi ok. 370 mln EUR, co stanowi ponad 10% produktu krajowego brutto Czarnogóry. Rosyjski zarząd KAP odmówił spłaty pożyczek europejskim bankom, na które państwo dało gwarancję w wysokości 132 mln EUR. W tym roku została uruchomiona część gwarancji na 23,4 mln EUR, na rzecz spłaty zadłużenia wobec Deutsche Banku. Ekonomiści szacują, że uregulowanie pozostałych zobowiązań wobec wierzycieli stanowiłoby poważne zagrożenie dla stabilności finansów publicznych.

Zakład już od dłuższego czasu nie pracuje na pełnych obrotach, czarnogórska kompania energetyczna EPCG ograniczyła dostawy energii elektrycznej do Kombinatu Aluminium o ok. 20%. Co w konsekwencji spowodowało znaczne zmniejszenie możliwości produkcyjnych i naraziło zakład na dodatkowe straty.

Źródło: vijesti.me,  pobjeda.me, me.seebiz.eu

 

 

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE