Home / Gospodarka / Inwestycje / Napływ inwestycji zagranicznych do Serbii

Napływ inwestycji zagranicznych do Serbii

Największymi inwestorami w Serbii są kraje Unii Europejskiej, a najwięcej inwestycji zagranicznych pochodzi z Austrii, Włoch i Niemiec. Inwestorzy spoza UE pochodzą przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Chin oraz Japonii. W ubiegłym roku w serbską gospodarkę zainwestowano 2,5 mld USD.
Aleksandar Miloradović, przedstawiciel Agencji Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu (Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza) zapowiedział, że Serbia ma szansę stać się jednym z ważnych miejsc inwestycji azjatyckiego kapitału w najbliższych latach. Na rynku serbskim obserwuje się tendencję wzrostu zainteresowania państw dalekowschodnich.
Według danych Narodowego Banku Serbii, od roku 2001 napłynęło do budżetu państwa w formie inwestycji zagranicznych 17 mld EUR. Znaczące dla serbskiej gospodarki są przede wszystkim inwestycje w sektor finansowy. Nakłady finansowe w tym obszarze wyniosły 4,7 mld EUR. Ponadto popularnością wśród inwestorów cieszy się branża produkcyjna (3,34 mld EUR) i sektor handlu (2,5 mld EUR). Z badań rynku wynika, że kondycja finansowa zagranicznych spółek w Serbii jest bardzo dobra i osiągają zadowalające wyniki finansowe.

 

Źródło: gdeinvestirati.com

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE