Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / MFW: Redukcja prognoz wzrostu gospodarczego na Bałkanach

MFW: Redukcja prognoz wzrostu gospodarczego na Bałkanach

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podczas ostatniego posiedzenia w Tokio obniżył prognozę wzrostu gospodarczego większości państw bałkańskich.

Najwyższy procentowo wzrost PKB czeka w bieżącym roku Kosowo (3,8%) Relatywnie wysoki MFW przewiduje także dla Turcji (3%). Dodatni przyrost odnotują również Bułgaria (1%), Macedonia (1%), Rumunia (1%), Albania (0,5%) i Czarnogóra (0,2%). W Bośni i Hercegowinie PKB pozostanie bez zmian wobec roku 2011 (0%). Recesja czeka w tym roku Serbię (-0,5%), Chorwację (-1,1%), Słowenię (-2,2%) i Grecję (-6%).

Przyszłoroczne prognozy są bardziej optymistyczne. Większość krajów Europy Południowo-Wschodniej będzie mieć dodatni wzrost: w Kosowie (4,1%), Turcji (3,5%), Rumunii (2,5%), Serbii i Macedonii (po 2%), Albanii (1,7%), Bułgarii i Czarnogórze (po 1,5%), Chorwacji i BiH (po 1%), Słowenii (0,4%). Z realnym spadkiem PKB dalej musi się liczyć Grecja (-4%)

Przyczyną rewizji oczekiwań MFW nie tylko wobec krajów bałkańskich, ale wobec globalnej gospodarki są kolejne oznaki recesji na światowych rynkach. Jest ona silnie związana z sytuacją w strefie euro, a także poziomem amerykańskiego zadłużenia. Największym zagrożeniem jest zła kondycja finansowa Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Szansą na wyjście z kryzysu jest europejski fundusz stabilizacyjny oraz podjęcie odpowiednich działań przez amerykański rząd.

Krajom rozwijającym się, do których należą gospodarki bałkańskie, MFW zalecił inwestycje w projekty infrastrukturalne, które zniwelują nieco spodziewany spadek eksportu w tych krajach.

Pełen tekst Raportu World Economic Outlook

Źródło: plusinfo.mk, kurir.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE