Home / Polska i Bałkany / MFW: Powrót BiH na przedkryzysowy wzrost dopiero w 2017 r.

MFW: Powrót BiH na przedkryzysowy wzrost dopiero w 2017 r.

 

BiH w tym roku będzie w całkowitej stagnacji ekonomicznej, a na stopy wzrostu sprzed kryzysu nie wróci nawet za pięć lat, pokazała prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Analitycy MFW w nowym raporcie globalnym potwierdzili przewidywania o tegorocznym zahamowaniu PKB oraz o niewielkim, jednoprocentowym wzroście w przyszłym roku.

Szacuje się, że w 2017 r. BiH osiągnie czteroprocentowy wzrost gospodarczy, co oznacza, że stopa będzie niższa niż w ciągu ostatnich trzech latach poprzedzających kryzys (w 2006 r. – 6%, 2007 r. – 6,1%, 2008 r. – 5,8%).

Wzrost cen konsumpcyjnych w tym roku wyniesie 2,2%, zaś w przyszłym 2,1%, natomiast deficyt na rachunku bieżącym BiH w 2012 r. osiągnie 8%, a w 2013r. 7,7%.

Lokalni ekonomiści twierdzą, że nawet stagnacja ekonomiczna w 2012 r. jest sukcesem, biorąc pod uwagę aktualne, negatywne parametry makroekonomiczne, takie jak spadek produkcji przemysłowej oraz spadek eksportu, które wskazują, że BiH jest w recesji. Szczególnie niepokojące prognozy dotyczą słabego, długotrwałego wzrostu, co wskazuje, że obywatele BiH bez wzrostu o co najmniej 7% rocznie nie mogą oczekiwać odczucia poprawy możliwości gospodarczych i poziomu życia.

– Prognozy MFW nie są ani trochę optymistyczne, ponieważ BiH są potrzebne roczne stopy wzrostu na poziomie 7-8%, tak jak w krajach grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), jeśli chcemy rozwoju i poprawy życia zwykłych ludzi, powiedział profesor Wydziału Ekonomicznego w Tuzli Izudin Kešetović.

Kešetović jest jednak przekonany, że BiH może osiągnąć niezbędną stopę wzrostu PKB, jeśli bośniaccy politycy przestaną się zajmować irracjonalnymi sprawami i a zamiast tego swoją energię wykorzystają do tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

– PKB BiH aktualnie wynosi 26 mld KM [52 mld PLN], czyli jest to bardzo mała podstawa, która mogłaby się łatwo zwiększyć, jeśli zmniejszymy wydatki publiczne oraz przyjmiemy i zrealizujemy sektorowe strategie gospodarcze. Istniejące i planowane projekty energetyczne są pozytywne, ale błędne jest przekonanie, że tylko one mogą nas pchnąć na przód, gdyż jest to bardzo pracochłonna działalność oraz nie przynosi długoterminowych, nowych miejsc pracy, ocenia Kešetović.

Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Ekonomistów RS – SWOT Saša Grabovac, komentując prognozy MFW, powiedział, że pod znakiem zapytania jest w jakim stopniu BiH będzie w stanie w kolejnych latach wypracować przewidywane stopy wzrostu PKB oraz wypełnić obowiązki w stosunku do MFW.
Wyraził także wątpliwości, twierdząc, że analitycy MFW w obecnych warunkach turbulencji w światowej gospodarce nie mogą oszacować co się wydarzy w BiH i na świecie w przyszłym roku, a co dopiero w 2017 r.

Źródło: indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE