Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Rośnie zainteresowanie studiami

Macedonia: Rośnie zainteresowanie studiami

magistri - kapital

Według Państwowego Urzędu Statystycznego Republiki Macedonii, w 2012 roku, tytuł magistra nauk oraz specjalisty uzyskało łącznie 1568 osób, z czego 1297 studentów (82,7%) ukończyło studia, uzyskując stopień magistra, a 271 osób (17,3%) specjalisty, co stanowi 21,2% wzrost w stosunku do roku 2011.

Udział kobiet w ogólnej liczbie osób, które obroniły pracę magisterską w 2012 roku wyniósł 55,04%.

W 2012 roku największą liczba prac magisterskich, 778 (tj. 60%) napisano i obroniono z zakresu nauk społecznych, 15,1% z zakresu techniki i technologii, a pozostałe z matematyki, nauk przyrodniczych i humanistycznych, jak również biotechnologii i medycyny.

Źródło: kapital.mk, netpress.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE