Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Projekt budżetu na 2013 rok

Macedonia: Projekt budżetu na 2013 rok

Minister Finansów Zoran Stavreski przedstawił projekt ustawy budżetowej na rok 2013. Jego założenia są zbliżone do tegorocznego budżetu i za kilka dni na zostać przedstawiony rządowi do akceptacji.

Przyszłoroczny budżet zakłada łączne wydatki publiczne w wysokości 165,65 mld MKD (2,72 mld EUR), podczas gdy prognozowane przychody to 147,96 mld MKD (2,43 mld EUR). W ten sposób deficyt budżetowy w skali PKB zwiększy się z 2,5% do 3,5%. Ma on zostać pokryty poprzez zaciągnięcie kredytów w MFW i Banku Światowym.

Do oficjalnej wiadomości nie podano prognoz gospodarczych, na których opierano się podczas wyliczeń budżetowych. Jednakże międzynarodowe instytucje finansowe (o czym pisała balkanistyka.org – np. EBOiR, czy MFW) zakładają wzrost gospodarczy Macedonii na poziomie 2%. Kilka dni temu Narodowy Bank Macedonii obniżył przewidywaną stopę wzrostu z 2,6% do 2% sygnalizując stagnację gospodarczą, która ma nastąpić w 2013 roku.

Jeden z największych wpływów do budżetu mają przynieść inwestycje kapitałowe, które prognozuje się na zbliżonym do zeszłorocznego poziomu ok. 348 mld EUR.

Obniżone prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego wymusiły zminimalizowanie kosztów poprzez poszczególne ministerstwa. Jednakże pomimo tego, budżet uwzględnił zapowiadane na marzec 2013 roku 5% podwyżki emerytur.

Źródła: kurir.mk, utrinski.com.mk, dnevnik.com.mk, faktor.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE