Home / Gospodarka / Inwestycje / Macedonia: Nowy sposób na przyciągnięcie zagranicznego kapitału

Macedonia: Nowy sposób na przyciągnięcie zagranicznego kapitału

Każdy obcokrajowiec, który zainwestuje na obszarze Macedonii co najmniej 400 tys. EUR w dowolnym sektorze gospodarczym (z wyjątkiem gastronomii i handlu) oraz zatrudni przynajmniej 10 osób, automatycznie nabędzie obywatelstwo i macedoński paszport – przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Zmiany te mają ułatwić zagranicznym nabywcom inwestowanie w nieruchomości.

Zdaniem Aleksandra Gjorgjieva, rzecznika rządu, przeprowadzone dotąd analizy pokazały, że głównym czynnikiem ograniczającym inwestycje był prawnie dozwolony okres pobytu obcokrajowców w państwie. Dotychczasowe przepisy głosiły, że cudzoziemiec, który kupił dom lub mieszkanie w Macedonii, nie może na stałe przebywać w kraju, a jedynie otrzymać pozwolenie na pobyt turystyczny na okres 3 miesięcy. Po tym czasie musi opuścić kraj, a następnie jeśli chce, może wrócić do Macedonii i spędzić w niej kolejne trzy miesiące.

– Prawo to stało się przeszkodą dla cudzoziemców w podejmowaniu decyzji o kupnie nieruchomości w Macedonii. Są oni mniej skłonni do zakupu nieruchomości, w której mogą przebywać najdłużej 6 miesięcy w ciągu roku z koniecznością opuszczenia jej po 3 miesiącach.

Według Gjorgijeva zmiana przepisów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty gospodarczej kraju i na początku przyszłego roku będzie można odnotować pierwsze wpływy obcego kapitału. Dodał także, iż z informacji otrzymywanych od promotorów rozwoju gospodarczego wynika, że Macedonia jest atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców pod względem zakupu nieruchomości.

Źródła: novamakedonija.com.mk, plusinfo.mk 

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE