Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Minimalny wzrost PKB

Macedonia: Minimalny wzrost PKB

Macedońska gospodarka w trzecim kwartale bieżącego roku zanotowała wzrost na poziomie 0,2% PKB, po tym, jak w dwóch poprzednich kwartałach odnotowano spadek PKB (w pierwszym o 0,9%, a w drugim o 0,7%). Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego w trzecim kwartale tego roku wzrost zanotowano w kilku sektorach. Największy w budownictwie (o 16,7%), transporcie (o 3%), gospodarce magazynowej i łączności (o 2,3%).

W tym okresie eksport towarów i usług odnotował spadek w ujęciu nominalnym o 6,2%, a import towarów i usług zmniejszył się o 3,5%.

Źródła: novamakedonija.com, kurir.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE