Home / Gospodarka / Energetyka / Macedonia: Katar kupi połowę ELEM-u?

Macedonia: Katar kupi połowę ELEM-u?

Po zakończonym niedawno dwudniowym spotkaniu biznesowym w stolicy Kataru, premier Nikola Gruevski powiedział, że katarskie kompanie najbardziej zainteresowane były tematyką związaną z energetyką, nieruchomościami, rolnictwem i turystyką. Dodał także, że delegacja składająca się z przedstawicieli rożnych sektorów i firm, zapowiedziała swą wizytę w Macedonii na kwiecień. Wtedy mają zostać ustalone szczegóły ewentualnych inwestycji. Premier zdradził ponadto, że podczas spotkania z przedstawicielami rządu, minister ds. energetyki i przemysłu Kataru, Mohammed Saleh Al-Saddah, okazał duże zainteresowanie projektem dokapitalizowania ELEM-u poprzez kupienie 49% jego akcji.

– Katarska strona jest poważnie zainteresowana tą inwestycją. Budowa nowych elektrowni wodnych, cieplnych i gazowych doprowadziłaby do przejęcia 49% kapitału ELEM-u. Pragnę jednak przypomnieć, że jest to część naszego przedwyborczego i rządowego programu, a przygotowania do tej operacji rozpoczęliśmy już w zeszłym roku – powiedział premier Gruevski po spotkaniu w Ad-Dauha.

Katarski minister ocenił spotkanie z premierem jako bardzo udane, podkreślając przy tym, że rozmowa dotyczyła kilku dziedzin, szczególnie energetyki, gazyfikacji oraz potencjalnej współpracy w innych projektach.

– Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy w kwietniu w Macedonii, gdzie przyjadą nasi techniczni i handlowi eksperci, aby zbadać szczegóły ewentualnej współpracy – powiedział Mohammed Saleh Al-Saddah.

Jak podkreślił dyrektor ELEM-u, Vlatko Czingovski, kapitał podstawowy firmy wynosi 517 mln EUR, lecz jej realna wartość jest wciąż szacowana, do czego zostali zaangażowani zagraniczni konsultanci. Po dokonaniu wyceny, ogłoszony zostanie międzynarodowy przetarg na sprzedaż udziałów kapitałowych. Nieoficjalnie mówi się, że prawdziwa wartość firmy wraz ze wszystkimi elektrowniami wodnymi i cieplnymi, będzie co najmniej dwukrotnie wyższa niż 1 mld EUR.

– Trzeba podkreślić, że nie chodzi o sprzedaż, a dokapitalizowanie spółki, co równałoby się  wzrostowi jej wartości rynkowej. Innymi słowy chodzi o znalezienie partnera, który byłby skłonny zainwestować w ELEM i w ten sposób nabyć 49% udziałów. Jednak na początku należy się zorientować, ile dokładanie wynosi kapitał, którym rozporządza ELEM – powiedział dyrektor.

Premier spotkał się także z przedstawicielami koncernu Qatar Petroleum oraz linii lotniczych Qatar Airways, z którymi również omawiał możliwości współpracy.

Źródło: kurir.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE