Home / Gospodarka / Inwestycje / Macedonia: Granty dla 23 organizacji społecznych

Macedonia: Granty dla 23 organizacji społecznych

Centrum Rozwoju Instytucjonalnego, w ramach programu „CIVICA Mobilitas”, finansowanego przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, reprezentowaną przez Szwajcarskie Biuro ds. Współpracy w Macedonii, udzieliło finansowego wsparcia 23 organizacjom obywatelskim oraz stowarzyszeniom, co ma pomóc w realizacji ich celów i rozwoju społeczeństwa jako całości.

Ambasador Szwajcarii, Stefano Lazaroto, wręczy przyznane granty, jak również przedstawi organizacje społeczne i stowarzyszenia, które otrzymają pomoc instytucjonalną oraz programową w 2013 roku.

Zakres działalności organizacji-beneficjentów obejmuje następujące sfery: dobre praktyki w zarządzaniu, przejrzystość i odpowiedzialność w działaniu, prawa człowieka i stosunki między grupami etnicznymi, planowanie urbanistyczne, kultura i młodzież, opieka socjalna, edukacja, równouprawnienie płci, rozwój regionalny, poprawa życia w obszarach wiejskich oraz opieka zdrowotna.

Łączna wartość programu „Civica Mobilitas” w ciągu ostatnich czterech lat wyniosła ponad 5 mln franków szwajcarskich, a jego głównym celem jest przyczynienie się do wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratyzacji kraju.

Źródło: kapital.com.mk, kurir.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE