Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Firmę założysz w „Jednym Okienku”

Macedonia: Firmę założysz w „Jednym Okienku”

Założenie firmy w Macedonii w takich gałęziach gospodarki jak: transport, budownictwo i urbanistyka, odtąd będzie banalnie proste. Rząd macedoński wprowadza tzw. „System Jednego Okienka – Single Window”, który umożliwi składanie wymaganych dokumentów przy rejestracji firmy tylko jeden raz w jednej instytucji.

W tym celu powstanie specjalny system elektronicznej wymiany informacji pomiędzy Ministerstwem Transportu i Komunikacji (MTV), Agencją Pracy Republiki Macedonii (AVRM), Funduszem Emerytalnego i Inwalidzkiego Ubezpieczenia (PIOM) oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MTSP).

Do tej pory na terenie Republiki Macedonii wszyscy przewoźnicy, jak również osoby, które starały się o licencję w dziedzinie budownictwa i urbanizacji, musiały przynajmniej raz udać się do Agencji Pracy i PIOM-u. Prawdopodobnie już od 17 grudnia 2012 roku wszystkie wymagane dokumenty będzie można otrzymać i przesłać drogą elektroniczną. System ten pozwoli uniknąć błędów i nadużyć wśród przewoźników i urbanistów, jakie zdarzały się podczas rejestracji działalności gospodarczej, zapewnił minister transporty i komunikacji, Mile Janakieski. Dodał, że Ministerstwo Transportu i Komunikacji będzie połączone z Centralnym Rejestrem Państwowym.

Obecnie powstający system elektronicznej wymiany danych pozwoli na stworzenie rejestru: osób zatrudnionych, przyjętych wniosków o założenie oraz wycofanie działalności gospodarczej, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. To znacznie ułatwi monitorowanie działalności firm transportowych, budowlanych, urbanistycznych, powiedział minister pracy i polityki społecznej, Spiro Ristovski. Dodał również, że wymiana danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami, odbywać się będzie na najwyższym etycznym i prawnym poziomie.

Źródła: plusinfo.mk, dnevnik.com.

About Justyna Irla

KOMENTARZE