Home / Bałkany / Grecja / Macedonia: Deficyt handlowy wyniósł ponad miliard USD

Macedonia: Deficyt handlowy wyniósł ponad miliard USD

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego całkowita wartość eksportu towarów z Republiki Macedonii w okresie od stycznia do maja 2012 roku wynosiła 1,5 mld USD, a importu 2,6 mld USD. Wskaźnik pokrycia importu eksportem osiągnął poziom 59,8%, a deficyt handlowy wyniósł 1,07 mld USD.

Największy udział w eksporcie towarów miały katalizatory na wspornikach z metali szlachetnych lub ich stopów, wyroby z żelazo-niklu, produkty przetwórstwa ropy naftowej, wyroby z żelaza i stali oraz odzież. Importowano przede wszystkim platynę i jej stopy, ropę naftową, gaz ziemny oraz energię elektryczną.

We wspomnianym okresie największe znaczenie w eksporcie towarów miały kraje członkowskie UE (63,2%) oraz kraje Bałkanów Zachodnich (24,2%). W imporcie zaś kraje UE (57%) i kraje rozwijające się (24,5%). W oparciu o całkowitą wielkość obrotów handlu zagranicznego, najważniejszymi partnerami handlowymi Republiki Macedonii były Niemcy, Grecja, Serbia, Bułgaria i Wielka Brytania (46,5% całkowitego obrotu zagranicznego Macedonia realizowała z tymi krajami).

Źródła: netpress.com.mk, plusinfo.mk 

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE