Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Kredyty preferencyjne dla macedońskich firm

Kredyty preferencyjne dla macedońskich firm

Macedońskie firmy mogą składać w 30 Urzędach Pracy aplikacje o przyznanie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to rządowa próba wyjścia z kryzysu, dotykającego macedońską gospodarkę.

– Takie rozwiązanie wprowadzane jest po raz pierwszy, choć opiera się ono na doświadczeniach z lat poprzednich i stanowi pewną motywację dla podmiotów prawnych, które założyły już działalność gospodarczą z pomocą państwa w minionych  latach – powiedział minister pracy i polityki socjalnej Spiro Ristovski na konferencji prasowej.

Z kredytu mogą skorzystać małe i mikroprzedsiębiorstwa, które zostały zarejestrowane minimum na rok przed pojawieniem się ogłoszenia, zatrudniają co najmniej 2 pracowników  przez minimum 3 miesiące i nie zredukowały liczby etatów przez ostatnie 6 miesięcy. Pod uwagę będą brane też osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy przez minimum 3 miesiące przed pojawieniem się ogłoszenia.

Wysokość kredytu wynosi 3000 EUR na osobę zatrudnioną, maksymalnie można jednak dostać 9 tys. EUR. Firma musi zobowiązać się do zatrudnienia pracowników przez kolejne 36 miesięcy od momentu ich zatrudnienia lub na ich miejsce zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. W przeciwnym wypadku cały kredyt będzie musiał zostać zwrócony przed ustalonym terminem.

Kredyt wypłacony zostanie w dwóch ratach w ciągu pół roku, oprocentowany będzie na 1%. Okres karencji wyniesie 1 rok, a następne 2 lata przeznaczone będą na spłatę kredytu. Poza tym firma będzie musiała zagwarantować zwrot za pomocą hipoteki w stosunku 1:1 do przyznanego kredytu albo mieć co najmniej 1 żyranta lub poręczyciela w stosunku 1:2.

Dyrektor Urzędu Pracy, Vlatko Popovski podkreślił, że w ciągu najbliższych 20 dni każda firma spełniająca podane kryteria może otrzymać kredyt, którego wysokość jest średnia, lecz przyznawany jest na dużo lepszych warunkach niż kredyty przyznawane przez banki.

Ristovski wyjaśnił, że pierwszeństwo będą miały podmioty prawne założone z pomocą rządowych programów i środków zatrudnienia oraz te stworzone dzięki kredytom z projektu samozatrudnienia, jeśli w całości spłaciły kredyt i nie zmniejszyły liczby pracowników, na których zostały im przyznane środki.

Źródło: utrinski.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE