Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Kosowo: Zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

W środę odbyło się drugie spotkanie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego, która ma być głównym organem doradczym oraz podejmującym decyzje w sprawie polityk gospodarczych i reform w Kosowie. Na pierwszym zebraniu rady, które odbyło się 23 kwietnia, zatwierdzono rozporządzenie dotyczące jej struktury i funkcjonowania.

W skład rady wchodzi 10 ministerstw, stowarzyszenia biznesowe (Kosowska Izba Gospodarcza, Amerykańska Izba Gospodarcza w Kosowie i Kosowski Sojusz Biznesu) oraz międzynarodowe projekty, które wspierają rząd Kosowa w przeprowadzaniu reform gospodarczych.

Biuro premiera zaprezentowało program gospodarczy, wynikający ze Strategii Rozwoju Gospodarczego. Według niej, do 2014 r. rząd Kosowa jest zobowiązany do zlikwidowania 50% istniejących licencji. Przewodnicząca Kusari-Lila zapowiedziała, że na następnym spotkaniu każde ministerstwo, po zapoznaniu się z listą licencji i pozwoleń znajdujących się w raporcie Banku Światowego, przedstawi listę licencji, które będą przez nie wymagane.

– Eliminacja niepotrzebnych licencji, które nie są oparte na aspektach zdrowotnych, bezpieczeństwa czy wydajności, wyeliminuje niepotrzebne przeszkody dla biznesu i doprowadzi do dalszej poprawy środowiska biznesowego w Kosowie – podkreśliła Kusari-Lila.

Na zebraniu podjęto także temat opracowywanych ustaw. Wicepremier Kusari-Lila zaproponowała, aby stałym punktem dyskusji były wystąpienia ministerstw dotyczące przygotowywanych lub zatwierdzanych przez nie ustaw związanych z rozwojem gospodarczym.

Amerykańska Izba Gospodarcza w Kosowie (OEA) przedstawiła zalecenie dotyczące prawa pracy, ze szczególnym naciskiem na urlop macierzyński. P.o. dyrektora wykonawczego OEA, Arian Zeka powiedział, że powinien on zostać skrócony z 12 do 9 miesięcy, dlatego że długi okres urlopu jest dużą barierą dla firm i w konsekwencji kobiety są rzadziej zatrudniane.

Z zaleceniem OEK zgodził się minister pracy i polityki społecznej, Nenad Rašić, zobowiązując się jednocześnie do kontynuowania procesu skrócenia urlopu macierzyńskiego, tworząc w tym celu specjalną grupę roboczą

Następne posiedzenie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w lipcu tego roku.

 

Źródło: kosova.info

About Maria Reptowska

KOMENTARZE