Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Wyniki spisu powszechnego 2011

Kosowo: Wyniki spisu powszechnego 2011

Dane z ubiegłorocznego spisu powszechnego – pierwszego od 30 lat – zostały przedstawione w piątek (21 września) na międzynarodowej konferencji „Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Kosowie”, organizowanej przez Agencję Statystyczną Kosowa (Agjencia e Statistikave e Kosovës, ASK) oraz Biuro UE w Kosowie. Dane obejmują szczegółowe informacje o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin. Politycy kosowscy, jak i zagraniczni jednomyślnie podkreślają, że zebrane dane – oparte na profesjonalnych parametrach i zgromadzone według międzynarodowych standardów – są dla Kosowa niezwykle istotne, gdyż będą pomocne w tworzeniu i realizacji polityk przez odpowednie władze, a także – jak zaznaczył prezes ASK, Isa Krasniqi – zakończą wszelkie nienaukowe spekulacje.

 

1 739 825 mieszkańców w 27 gminach

Według ostatecznych wyników, łączna liczba mieszkańców wynosi 1 739 825. Nie obejmuje ona jednak danych z północnej części Mitrovicy oraz trzech gmin na północy – Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, gdzie spis nie został przeprowadzony. Według ostatniego uznawanego przez Kosowian spisu ludności z 1981 r., liczba mieszkańców Kosowa wynosiła 1 584 440, natomiast spis z 1991 r., przeprowadzony przez Serbię i zbojkotowany przez Albańczyków, podał, że jest ich 1 956 196.

 

Struktura demograficzno-społeczna

Albańczycy stanowili 92,93% ankietowanych, Serbowie natomiast – 1,47%. Wśród pozostałych ankietowanych przeważali Bośniacy (1,58%), Turcy (1,08%), Romowie (0,51%), Aszkali (0,89%),  Bałkańscy Egipcjanie (0,66%) i Goranie (0,59%).

Rozkład płci wskazuje na nieznaczną dominację mężczyzn, reprezentujących 50,4% ogólnej populacji.

Dane wskazują, że 61% ludności mieszka na obszarach wiejskich. Spośród miast najwięcej mieszkańców – około 200 tys. – ma Prisztina. Na drugim miejscu plasuje się Prizren, na trzecim natomiast – Ferizaj.

Na jedno gospodarstwo domowe przypada statystycznie średnio 5,88 osób (w krajach UE średnia to 2,4), jednak wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany w zależności od gminy. Najniższa średnia – 4,06, występuje w gminie Ranilug, natomiast najwyższą średnią – 9,77 posiada gmina Mamusha.

Kosowo charakteryzuje się młodym społeczeństwem, gdzie największy odsetek stanowi ludność w przedziale 10-19 lat, a na jedną osobę powyżej 64 roku życia, przypadają prawie 4 poniżej 14 lat. Piramida wieku wskazuje jednak na spadek urodzeń w ostatnim dziesięcioleciu, gdyż liczba dzieci od 0 do 4 lat jest mniejsza niż tych od 5 do 9 lat, a ta z kolei jest mniejsza niż liczba osób z przedziału wiekowego 10-14 lat.

Jeśli chodzi o strukturę religijną, 47,48% ludności deklaruje wyznawanie islamu, 0,73% –prawosławia, natomiast 1,1% to deklaratywni katolicy.

Przy okazji, spis pozwolił na ewidencję budynków i mieszkań, wykazując, że aż 28,4% z nich jest niezamieszkanych.

 

Bezrobocie nadal wysokie

Dane dotyczące rynku pracy nie są pozytywne. Tylko 64,7% ludności w wieku 15-64 lat jest aktywna zawodowo, przy czym wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 80,1%, a wśród kobiet tylko 49,3%. Natomiast tylko 24,5% osób spośród osób w wieku produkcyjnym posiada pracę.

Dramatyczna wydaje się być szczególnie sytuacja młodych ludzi. Tylko 10% osób w kategorii wiekowej 15-24 lat jest zatrudnionych. Stopa bezrobocia w tym przedziale wynosi 65%, co oznacza, że spośród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat, którzy nie uczą się i szukają pracy w sposób aktywny, ponad 2/3 nie może znaleźć pracy.Nieznacznie lepiej wygląda sytuacja w przedziale wiekowym 25-50 lat, wśród nich 43% osób, które chcą pracować, nie może znaleźć pracy.

Trzeba zaznaczyć, że dużą rolę, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia, odgrywa wykształcenie – u osób, które posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni, stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3%. Wśród osób, które przerwały kształcenie po ukończeniu szkoły średniej wynosi ona 27%, natomiast wśród osób, które ukończyły kształcenie na szkole podstawowej – 32%.

 

Niepełne dane – bez Serbów z północy oraz emigrantów

Przedstawiciel Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny), Pieter Everaers wyraził żal, że spis nie został przeprowadzony także w północnych gminach Kosowa, co pozwoliłoby na pełniejszy obraz struktury demograficznej kraju. Jak powiedział jednak szef ASK, Isa Krasniqi, zostaną tam przeprowadzone szacunki dotyczące liczby mieszkańców. Oczywiste jest, że jakość szacunkowych danych nie równa się z tymi, które otrzymuje się po przeprowadzeniu spisu, Krasniqi podkreślił jednak, że szacunki zostaną przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami i z użyciem profesjonalnych procedur.

Tymczasem dyrektor Kancelarii ds. Kosowa, Aleksandar Vulin zapowiedział, że w Kosowie zostanie przeprowadzony spis ludności serbskiej, nie tylko na północy, lecz na obszarze całego kraju. Serbską inicjatywę popiera jeden z przywódców Serbów z północy Kosowa, Milan Ivanović, stwierdzając, że leży to w interesie wspólnoty serbskiej. Ivanović podkreślił także, że dołoży wszelkich starań, aby spis odbył się zgodnie z przepisami prawa Serbii.

Wśród osób spisanych przez rachmistrzów oprócz braku danych z północnych gmin brakuje także Kosowian, którzy wyemigrowali w ciągu ostatnich 20-30 lat. Podczas zeszłorocznego spisu mieszkańcy Kosowa odpowiadali wprawdzie na pytania dotyczące krewnych przebywającymi poza granicami Kosowa, jednak z uwagi na emigrację całych rodzin czy też podwójnie wymienione osoby, dane nie są do końca miarodajne. Jednak, jak uważa doradca w Ministerstwie ds. Diaspory, Xhevdet Sfarça, liczba emigrantów może wynosić nawet 700-800 tys.

Kosowskie rekordy

Spis wykazał kilka rekordów. Największa liczba gospodarstw domowych, mieszkających w jednym budynku wyniosła 6.  Zanotowano także gospodarstwo domowe składające się z więcej niż 50 osób, natomiast największa liczba dzieci w jednej rodzinie osiągnęła 20. Najstarszym mieszkańcem Kosowa jest pewna mieszkanka wsi, która przekroczyła 111 lat.

 

Realizacja spisu powszechnego rozpoczęła się 1 kwietnia 2011 r. Największej pomocy, szczególnie w kwestii jego finansowania, udzieliła Komisja Europejska i rządy Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Luksemburga i Danii. Duże wsparcie techniczne okazała międzynarodowa operacja ds. monitorowania spisu – której przewodniczył Pieter Everaers –  na bieżąco kontrolując etapy jego przeprowadzania, zgodność z przepisami oraz standardami europejskimi.

 

Uzyskane dane są dostępne na stronie Kosowskiej Agencji Statystycznej w języku albańskim, angielskim i serbskim.

 

Źródła: koha.net, rtv21.tv, evropaelire.org 1 i 2, infoglobi.com, esk.rks-gov.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE