Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Wiedza i kapitał dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Kosowo: Wiedza i kapitał dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

W czwartek, 18 października br., odbyła się konferencja „Program na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji na Bałkanach Zachodnich”, zorganizowana przez Agencję ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme) we współpracy z Ministerstwem Handlu i Przemysłu, poświęcona problematyce związanej z pozyskiwaniem funduszy dla przedsiębiorców sektora MŚP, promocją swojej działalności i rozwojem eksportu. Na konferencji przedstawiono 18 reform na rzecz rozwoju firm, wśród których za najważniejsze uznano: wzrost gotowości inwestycyjnej, promowanie profesjonalnych szkoleń przedsiębiorców oraz pomoc w adaptowaniu standardów technicznych, w celu zwiększenia konkurencyjności eksportowanych towarów.

Kosowo ma szansę otrzymać fundusz na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki realizacji projektu Unii Europejskiej, wspierającego MŚP, jeśli spełni określone wymogi i stworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych.
Minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila zaznaczyła, że rząd Kosowa przeprowadził już wiele reform, mających na celu poprawę warunków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i obecnie pracuje nad reformą fiskalną. Głównym wyzwaniem dla państwa jest udział w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym, które umożliwiłyby uzyskanie kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości od 6 tys. EUR do 10 tys. EUR.
Źródło: koha.net, botasot.info

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE