Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Powstanie nowa lista towarów zwolnionych z opłat celnych

Kosowo: Powstanie nowa lista towarów zwolnionych z opłat celnych

Amerykańska Izba Gospodarcza (OEAK) oraz Kosowska Izba Gospodarcza (OEK) zaproponowały Narodowej Radzie ds. Rozwoju Gospodarczego podjęcie odpowiednich środków w celu dalszego rozwoju sektora produkcji przemysłowej, m.in. tworzenie ułatwień podatkowych, a w szczególności rozszerzenie listy towarów zwolnionych z opłat celnych.

W czasie konferencji prasowej przewodniczący OEK, Safet Gërxhaliu podkreślił, iż rozszerzenie listy towarów zwolnionych z należności celnych przyczyni się do wzrostu eksportu, a także ograniczy import. Zaznaczył także, iż z pewnością wpłynie to na rozwój lokalnych firm oraz na politykę fiskalną, zwalczając stale rosnący deficyt handlowy.

Na liście towarów zwolnionych z opłat celnych znalazło się 400 produktów, które nie są produkowane w Kosowie. Na niniejszej liście nie znalazły się jednak wszystkie towary zaproponowane przez OEAK i OEK, m.in. koks naftowy, cegły ogniotrwałe i zielona kawa.

 

Źródło: ekonomia-ks.com, koha.net, telegrafi.com

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE