Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Od 1 stycznia wejdzie w życie ustawa o sądownictwie

Kosowo: Od 1 stycznia wejdzie w życie ustawa o sądownictwie

Od 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o sądach, która oznacza pełną restrukturyzację systemu sądownictwa w Kosowie. Poza Sądem Najwyższym i Sądem Apelacyjnym, będą istniały sądy powszechne z dwudziestoma oddziałami w całym Kosowie.

Sądy powszechne – będącymi sądami pierwszej instancji – będą podzielone na trzy wydziały: Wydział ds. Poważnych Przestępstw, Wydział Generalny oraz Wydział ds. Nieletnich. Ich główne siedziby znajdą się w następujących miastach: Prizren, Peja, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj oraz Gjakova, poza tym będą miały 20 oddziałów w całym kraju.

Sądem drugiej instancji będzie Sąd Apelacyjny, znajdujący się w Prisztinie. Jego decyzje będą udostępniane do informacji publicznej, czym zajmie się Kosowska Rada Sądownictwa (Këshilli Gjyqësor i Kosovës). Sąd Apelacyjny będzie podzielony na pięć wydziałów: Wydział Generalny, Wydział ds. Poważnych Przestępstw, Wydział Spraw Gospodarczych, Wydział Spraw Administracyjnych oraz Wydział ds. Nieletnich.

Najwyższą instancją sądową będzie, jak do tej pory, Sąd Najwyższy, którego struktura i uprawnienia nie ulegną zmianie.

Wszystkie sprawy pierwszej instancji, które podlegały następującym sądom: Sąd Najwyższy, Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, Sąd Miejski oraz Kolegium ds. Wykroczeń, z dniem 1 stycznia 2013 r. będą podlegały odpowiednim sądom powszechnym.

 

Źródło: evropaelire.org

About Maria Reptowska

KOMENTARZE