Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Dotacje dla producentów mleka i mięsa

Kosowo: Dotacje dla producentów mleka i mięsa

dotacje Ministerstwa Rolnictwa w Kosowie - orainfo.com

Producenci mleka, mięsa wołowego, baraniego i koziego oraz przetwórcy produktów mlecznych z gmin Prizren, Prisztina i Mitrovica, podobnie jak rolnicy, zajmujący się niedrzewnymi produktami leśnymi, będą mogli otrzymać dotację od Ministerstwa Rolnictwa, w ramach specjalnego programu dla słabo rozwiniętych obszarów wiejskich. Celem programu jest zwiększenie wydajności produkcji oraz poprawa jakości produktów zwierzęcych.

Hodowcy bydła mlecznego, owiec i kóz mogą uzyskać dotację m.in. na budowę nowoczesnych stajni oraz zakup infrastruktury towarzyszącej, takiej jak system dostarczania wody czy żłób, a także budowę i remont systemu kanalizacji, kompostowników oraz pomieszczeń na mleko.

Do wniosku należy dołączyć projekt modernizacji i planowane koszty inwestycji oraz opis sytuacji ekonomicznej w gospodarstwie. Jeżeli wartość inwestycji przekracza 20 tys. EUR, należy przedłożyć szczegółowy biznesplan.

Wnioski o otrzymanie dotacji można składać do 2 marca br. Na granty przeznaczono 1 mln EUR.

Źródło: orainfo.com, telegrafi.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE