Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: BQK – spada liczba kredytów

Kosowo: BQK – spada liczba kredytów

Zmniejszyła się ilość pożyczek udzielonych przez banki. We wrześniu 2012 r. łączna wartość udzielonych kredytów wyniosła 1,76 mld EUR, co stanowi wzrost o 6,2% r/r, jednakże BQK utrzymuje, że obecne tempo wzrostu kredytów jest znacznie niższe w porównaniu z wrześniem 2011 roku. Przyczyną spowolnienia akcji kredytowej jest spadek popytu na kredyty, a także zaostrzenie warunków udzielania kredytów, co znalazło odzwierciedlenie w spadku podaży kredytu, wynika z najnowszych danych Banku Centralnego Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK)

Problemem pozostaje także oprocentowanie, które w zależności od banku i rodzaju kredytu, wynosi 9-24% i jest najwyższe w regionie. Jednakże eksperci gospodarczy szacują, że stopy procentowe mogą zostać zmniejszone po wstąpieniu Kosowa do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), ponieważ wtedy banki komercyjne w Kosowie będą miały większą konkurencję.

Z kolei przedstawiciele przedsiębiorstw utrzymują, że inwestycje zagraniczne banków powodują spowolnienie kredytowania w kosowskiej gospodarce. Kosowskie banki w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, zainwestowały za granicą ok. 200 mln EUR, pochodzących z depozytów obywateli. W porównaniu z ubiegłym rokiem, inwestycje w papier w papiery wartościowe innych krajów zwiększyły swój udział w aktywach do 9,2% r/r  z 7,8% r/r.

Banki argumentują te inwestycje ryzykiem płynności, w tym także ryzykiem, związanym ze spłatą kredytów oraz opóźnionymi procesami sądowymi. Jednakże, zgodnie z raportem BQK, banki w Kosowie nie są zagrożone utratą płynności. We wrześniu 2012 r. stosunek kredytów do depozytów wyniósł 79,7%,  podczas gdy w tym samym okresie w 2011 r. wynosił 78,9%.

Źródło: orainfo.com, kosovatimes.net

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE