Home / Bałkany / Chorwacja / Konferencja „Inwestycje i projekty Kosowa na 2013 rok” w Zagrzebiu

Konferencja „Inwestycje i projekty Kosowa na 2013 rok” w Zagrzebiu

We wtorek, 6 października br. w Zagrzebiu, odbyła się konferencja „Inwestycje i projekty Kosowa na 2013 rok”, mająca na celu promowanie możliwości inwestycyjnych Kosowa w Chorwacji. Forum, które zostało zorganizowane dzięki współpracy kosowskiej Agencji Promocji Inwestycji, Chorwackiej Izby Gospodarczej  i ambasady Kosowa w Zagrzebiu, spotkało się z dużym zainteresowaniem chorwackich inwestorów.

Na konferencji przedstawiono reformy, przeprowadzone przez rząd Kosowa, ze szczególnym uwzględnieniem postępów i dotychczasowych osiągnięć państwa. Omówiono główne możliwości dla inwestorów, podkreślając, iż w ocenie Banku Światowego, Kosowo osiągnęło znaczący postęp w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Minister ds. rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj mówił o istotnym znaczeniu współpracy między Kosowem a Chorwacją, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego obu państw. Przedstawił także projekty inwestycyjne związane z telekomunikacją, górnictwem i energetyką, zachęcając chorwackich przedsiębiorców do inwestowania w poszczególnych sektorach gospodarki kosowskiej.

W drugiej części konferencji, przewodniczący Agencji ds. Promocji Inwestycji w Kosowie, Valdrin Lluka omówił środowisko inwestycyjne w państwie, wymieniając zalety gospodarki Kosowa. Zaprezentował także projekty, realizowane przez rząd Kosowa, przedstawiając plan rozwoju Brezovicy jako dobrą okazję inwestycyjną.

Konferencje, promujące możliwości inwestycyjne w Kosowie, które są szansą na pogłębienie współpracy gospodarczej między państwami i przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, odbędą się także w Słowenii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej.

Źródło: koha.net, rtklive.com, kosowa.info

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE