Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Wielkie straty w fabrykach betonu i kruszyw w 2011 r.

Grecja: Wielkie straty w fabrykach betonu i kruszyw w 2011 r.

W 2011 r. największe greckie fabryki gotowego betonu i kruszyw zanotowały straty równe 20% dochodów. Przyczyną tego jest zastój krajowej działalności budowlanej; również w bieżącym roku sektor ten wciąż się kurczy.

Zgodnie z Greckim Urzędem Statystycznym (ELSTAT), w pierwszych czterech miesiącach 2012 r., produkcja gotowego betonu zmniejszyła się o 45,7%, w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r. Także wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych spadły o 35,2%.

Skumulowana sprzedaż 34 największych przedsiębiorstw w tym sektorze, które opublikowały swe wyniki finansowe, w 2011 r. osiągnęła wartość 414,18 mln EUR, wobec 605,99 mln EUR w 2010 r. Zmniejszyła się zatem o 191,81 mln EUR, co odpowiada 32%.

Równocześnie, zyski brutto spadły o 52,17 mln EUR, z wartości 95,34 mln EUR w 2010 r. (-44%), a marża brutto zmniejszyła się o 2,9 pkt. procentowego (12,8% z 15,7%).

Wyniki operacyjne przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (EBITDA) dramatycznie się pogorszyły. Zanotowano straty rzędu 35,84 mln EUR. W 2010 r. zanotowano zyski o wartości 19,41 mln EUR. Wynik pogorszył się zatem o 55,25 mln EUR.

Także wyniki przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) okazały straty 61,95 mln EUR, wobec 7,75 mln EUR w 2010 r. Powiększyły się więc o 54,20 mln EUR.

Skumulowane wyniki finansowe przed odliczeniem podatków 34 przedsiębiorstw, które zajmują się, wyłącznie bądź przede wszystkim, produkcją gotowego betonu i kruszyw, okazały straty w wysokości 74,94 mln EUR, wobec strat 19,32 mln EUR w 2010 r. Wzrosły zatem 2,9 razy, o 55,62 mln EUR.

Po nałożeniu podatków (3,36 mln EUR wobec 7,92 mln EUR) straty netto okazały wartość 78,30 mln EUR, wobec 27,23 mln EUR w 2010 r. Powiększyły się 1,9 razy, co odpowiada 51,07 mln EUR.

Powyższe wyniki finansowe pochodzą z opracowania bilansów przedsiębiorstw (m.in.: Galaksias ABE, Doksa AE, Ellinika Latomia AE, Ergobeton ABETE). Niektóre z nich zajmują się także inną działalnością przetwórczą, handlową i budowlaną. Zysk przyniosło 8 z 34 przedsiębiorstw. Oprócz owych 34 przedsiębiorstw, które działają we własnych jednostkach produkcyjnych w ponad 25 miastach, także same fabryki cementu, jak i firmy inżynierskie dysponują znaczącymi jednostkami wydobycia kruszyw. Należy też zaznaczyć, że niektóre przedsiębiorstwa tego sektora nie opublikowały swych wyników finansowych za rok 2011.

 

Źródło: kathimerini.gr

 

About Rita Winiarska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidad de Alicante. Miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego, co greckie. W wolnych chwilach czyta, pisze, tłumaczy i szlifuje języki.
KOMENTARZE