Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Spadek przychodów i zysków w fabrykach obróbki marmuru

Grecja: Spadek przychodów i zysków w fabrykach obróbki marmuru

Zmniejszone przychody w 2011 r. okazał przede wszystkim importowy sektor wydobycia i obróbki marmuru i granitu. To dane pochodzące z wyników finansowych za ubiegły rok, które przedstawiło 15 przedsiębiorstw z tej branży.

Mowa o przedsiębiorstwach, których sprzedaże ukształtowały się na poziomie powyżej 3 mln EUR każde, a których łączna sprzedaż przekracza 200 mln EUR. Opublikowały one swe bilanse za 2011 r. do 25 sierpnia 2012 r.

W międzyczasie, niewielki spadek miał miejsce również w sektorze produkcyjnym, w bieżącym roku. W pierwszych pięciu miesiącach 2012 r., zgodnie z Greckim Urzędem Statystycznym (ELSTAT), wydobycie/ produkcja marmuru na pomniki i budynki zmalała o 0,7%, w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r. Także produkcja marmuru po obróbce oraz innych produktów z marmuru spadła o 0,8%, podczas gdy wydobycie/ produkcja granitu na pomniki i budynki zmalała aż o 21,35%.

Skumulowane sprzedaże piętnastu największych przedsiębiorstw, które opublikowały swe wyniki za 2011 r., doszły do 204,17 mln EUR, wobec 224,67 mln EUR w 2010 r. Spadły zatem o 9%, co odpowiada 20,50 mln EUR.

Jednocześnie, chociaż marża brutto osiągnęła wartość 35,1%, z 34,4%, zyski brutto spadły o 71,60 mln EUR, wobec 77,29 mln EUR w 2010 r. (-7%), z powodu spadku sprzedaży.

Także zyski operacyjne przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) spadły do wartości 39,41 mln EUR, wobec 41,37 mln EUR w 2010 r. Zmniejszyły się zatem o ok. 5%, czyli o 1,96 mln EUR. Zyski przed potrąceniem podatków i odsetek (EBIT) spadły do 26,17 mln EUR, wobec 27,88 mln EUR w 2010 r. Zmniejszyły się więc o 6%, co odpowiada 1,71 mln EUR.

Skumulowane wyniki finansowe przed potrąceniem podatków piętnastu przedsiębiorstw, które, albo wyłącznie, albo przede wszystkim, zajmują się wydobyciem i obróbką marmuru i granitu, to zyski w wysokości 9,28 mln EUR, wobec zysków 20,03 mln EUR w 2010 r., jako że znacząco wzrosły koszty finansowe i nieoperacyjne. Zyski przed potrąceniem podatków spadły więc o 54%, co odpowiada 10,74 mln EUR. Po nałożeniu podatków (6,99 mln EUR wobec 10,27 mln EUR w 2010 r.), zyski netto osiągnęły wartość 2,29 mln EUR w 2011 r., wobec 9,76 mln EUR w 2010 r. Zmniejszyły się o 77%, czyli o 7,47 mln EUR.

Wśród przedsiębiorstw, które opublikowały swe wyniki, znalazły się m.in.: Dorika Marmara AE, Iktinos Ellas AE, Makedonika Marmara AE i Venus Marmara ABEE.

 

Źródło: kathimerini.gr

 

About Rita Winiarska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidad de Alicante. Miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego, co greckie. W wolnych chwilach czyta, pisze, tłumaczy i szlifuje języki.
KOMENTARZE