Home / Bałkany / BiH / Giełdy BiH w dwóch pierwszych kwartałach roku

Giełdy BiH w dwóch pierwszych kwartałach roku

Obroty na giełdach w Sarajewie (SASE) i Banja Luce (BLSE) wyniosły w pierwszym półroczu br. 306,22 mln KM, co stanowi wzrost o 10,8% w stosunku do obrotów z roku 2011, podała Dyrekcji Planowania Gospodarczego BiH (Direkcija za ekonomsko planiranje, DEP). Obroty SASE stanowiły 66,5% tej kwoty, czyli 203,7 mln KM, co oznacza wzrost o 142,6%. Największe obroty odnotowano w akcjach spółek Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj (4,46 mln KM), BH Telekom d.d. Sarajevo (2,81 mln KM) i Bosnalijek d.d. Sarajevo (2,55 mln KM). Obroty BLSE wyniosły 102,4 mln KM, co oznacza spadek o 46,7% r/r. Największe obroty odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka (3,46 mln KM).

Spadek indeksów funduszy inwestycyjnych (BIFX i FIRS), który zaczął się pod koniec 2011 r., zatrzymał się na początku tego roku i do końca czerwca indeksy nie zmieniły znacząco wartości. Wartość BIFX na 29 czerwca br. wynosiła 1 442,95 pkt. (spadek o 19,2% r/r), wartość FIRS – 1 783,04 pkt. (spadek o 10,7% r/r). Spadek odnotowały także pozostałe indeksy giełdowe: SASX-10 – o 35,3%, SASX-30 – o 15,3%, BIRS – o 23% i ERS-10 – o 30,1%. Indeks BATX (Bosnian Traded Index ) odnotował spadek o 22% r/r.

W drugim kwartale, według danych Banku Centralnego, na obu giełdach odnotowano wzrost obrotów, jednak indeksy zdecydowanie spadły w stosunku do końca poprzedniego kwartału. Na giełdzie w Sarajewie w ciągu 62 dni pracy przeprowadzono 2 769 transakcji o średniej wartości 6,8 tys KM. Łączne obroty wyniosły 143,1 mln KM – o 82,4 mln KM, czyli 136% więcej niż w poprzednim kwartale. Na giełdzie w Banka Luce w ciągu 659 dni pracy przeprowadzono 5 292 transakcje o średniej wartości 2,3 tys KM. Łączne obroty wyniosły 58,9 mln KM, co oznacza wzrost o 15,4 mln KM, czyli 35,4% w stosunku do końca poprzedniego kwartału.

 

Pełna informacja dostępna jest w dokumentach DEP Bosna i Hercegovina – Ekonomski trendovi, januar – juni 2012. oraz Banku Centralnego Bilten 2, 2012. (Januar – Juni).

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE