Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Eksport z BiH do Chorwacji – nowe regulacje od 1 lipca 2013 r.

Eksport z BiH do Chorwacji – nowe regulacje od 1 lipca 2013 r.

Minister handlu zagranicznego i współpracy gospodarczej BiH, Mirko Šarović, ogłosił, iż spotkanie dwóch delegacji, do którego doszło 19 listopada w Zagrzebiu, było bardzo owocne, gdyż wypracowano kluczowe porozumienie dot. eksportu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z BiH do Chorwacji przed jej przystąpieniem do UE. Nowe obostrzenia wejdą w życie 1 lipca 2013 roku, a nie 1 stycznia, jak zapowiadano wcześniej. Minister ogłosił, iż główną wytyczną będzie trwałość produktu, a wszystkie bośniackie produkty trafią na rynek chorwacki w ciągu najbliższych miesięcy.

Zdaniem ministra rolnictwa BiH, Jerka Ivankovicia-Lijanovicia, przesunięcie terminu dało Bośni kilka dodatkowych miesięcy, dzięki którym instytucje na szczeblu państwowym będą mogły ujednolicić kryteria UE i umożliwić eksport. Prócz tego rozmawiano o pomocy ze strony chorwackiego Ministerstwa Rolnictwa, której udzielić miałoby Ministerstwu Rolnictwa FBiH. Uzgodniono, iż delegacja z Federacji w przyszłym miesiącu złoży wizytę w Zagrzebiu, by nabyć wiedzę w zakresie usług doradczych w rolnictwie, co jest jednym z warunków stawianych przez UE.

Podczas spotkania poruszono także kwestię przejść granicznych i dostosowywania ich do określonych standardów. Strona chorwacka zgodziła się również, by po 1 lipca otwarte pozostały trzy przejścia, przez które przewozić można by produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ustalono, iż podpisanie memorandum w sprawie lokalnego ruchu granicznego powinno nastąpić możliwie jak najwcześniej. W tym celu powołany został zespół techniczny, który będzie monitorować realizację tejże umowy w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a także czynnie uczestniczyć w jej wdrażaniu.

Radmila Čojo, asystentka ministra weterynarii RS, dodała, że ustalenia wypracowane podczas spotkania pozostają w zgodzie z obowiązującą umową handlową CEFTA. Na wniosek BiH Chorwacja ma obowiązek w odpowiednim czasie, zgodnie z umową i nie później niż 60 dni od daty wejścia w życie rozporządzenia, dostarczyć informacje na temat wprowadzonych regulacji sanitarnych i fitosanitarnych.

Wiceprezes Izby Gospodarczej RS, Mihajlo Vidić, wyraził zadowolenie z powodu podpisania porozumienia i dodał, że po spełnieniu warunków stawianych przez UE BiH zyska dostęp do środków unijnych i funduszy przedakcesyjnych – obecnie BiH ma dostęp jedynie do dwóch komponentów:  współpracy transgranicznej oraz pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego.

Źródło: indikator.ba, sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE