Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Sytuacja finansowa Podgoricy w dwóch pierwszych kwartałach br. nie tak zła, jak podały media

Czarnogóra: Sytuacja finansowa Podgoricy w dwóch pierwszych kwartałach br. nie tak zła, jak podały media

O finansowej agonii stolicy napisał w piątek czarnogórski portal ekonomiczny Analitika. Podaje on, iż Podgorica dotkliwie odczuła skutki kryzysu: w okresie styczeń-czerwiec 2012 osiągnęła ona jedynie 40,47% planowanego przychodu, a jej zadłużenie sięgnęło 30,65 mln EUR. W podobnej sytuacji znajdują się gminy Kolašin (43,23%) oraz Pljevlje (45,73%).

Zaprzeczają temu urzędnicy miasta, twierdząc, że Podgoricę, tak jak całą Europę, dosięgnął kryzys, jednakże nie znajduje się ona w tragicznej sytuacji finansowej. Analizę przedstawioną przez portal określają jako nierzetelną, gdyż dane przedstawione jako aktualne pochodzą z wydanego przed czterema miesiącami, a więc nieaktualnego już, XXVII Biuletynu Ministerstwo Finansów, podczas gdy najnowsze informacje dostępne są na stronie miasta.

Urzędnicy wyjaśniają, że plan budżetowy na pierwszą połowę 2012 roku został wykonany w 89,02%, co stanowi 40,47% planu rocznego. 30-milionowy kredyt dotyczy natomiast zobowiązań 10-, a nawet 15-letnich, więc nie może być brany pod uwagę w rozliczeniach rocznych jako całość. Na stronie miasta znajduje się dokładny opis przychodów i rozchodów, z którego to wynika, że z poprawionego budżetu przychodów w wysokości 43,150 mln EUR (na dzień 16.10.2012) zrealizowano 32,093 mln.

Zgodnie z danymi zawartymi w biuletynie przychód wszystkich 21 gmin w okresie od stycznia do czerwca 2012 wyniósł 88,28 milionów EUR, co stanowi 59,29% planowanej sumy. W analizowanym okresie Podgorica osiągnęła 40,47% planowanych przychodów, a dane te pokrywają się z informacjami podanymi przez urząd miasta. Według informacji Ministerstwa Finansów w najlepszej sytuacji znajdują się gminy Plav (123,34% wykonanego planu), Plužina (120,50%) oraz Tivat (103,88%).

 

Źródło: portalanalitika.me 1 i 2, mf.gov.me, podgorica.me

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE