Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Rząd udzielił milionowych gwarancji na kredyty dla firm w upadłości

Czarnogóra: Rząd udzielił milionowych gwarancji na kredyty dla firm w upadłości

Spółka Melgonia – Primorka, założona przez Melgonia Holding Limited z Cypru biznesmena Nebojšy Boškovicia, zwleka ze spłatą kredytu w wysokości 14,4 mln EUR na który otrzymała rządowe gwarancje  w wysokości 4 mln EUR. Stan taki potwierdził dyrektor wykonawczy Melgonia – Primorka Vinko Marović, reagując tym samym na sugestie Telewizji Vijesti, że firma otrzymała kredyt i gwarancje rządowe 5 miesięcy przed jej założeniem. Marović, odpowiadając na prasowe rewelacje zapewnił, że spółka w centralnym rejestrze została zarejestrowana 7 września 2009 r, a następnie przemianowana na Melgonija – Primorka. Sam właściciel firmy Nebojša Bosković nie odbiera telefonu i nie udziela żadnych wyjaśnień.

A jest co wyjaśniać – w momencie, kiedy rząd Czarnogóry podejmował 1 lipca 2010 r. decyzję o udzieleniu jego firmie gwarancji kredytowych na 4 mln EUR, Bošković posiadał już dwie firmy w stanie upadłości – jedną z nich jest Krisma Motors, której był jedynym założycielem i została ona postawiona w stan upadłości 10 maja 2010 r., oraz firmę Krisma Bjelasica, w której był autoryzowanym przedstawicielem – ta z kolei w stanie upadłości znalazła się 25 marca 2010 r.

Kredyt w wysokości 14,4 mln EUR został udzielony przez NLB Montenegro Bank na restrukturyzacje firmy Melgonia – Primorka na podstawie przedstawionego biznesplanu. Wydanie pozytywnej opinii w kwestii kredytu na restrukturyzację było uwarunkowane udzieleniem państwowych gwarancji na część zobowiązań, jeżeli zamierzony projekt przyniesie pozytywne efekty. Rząd Czarnogóry na posiedzeniu 1 lipca 2010 wyraził zgodę na udzielenie gwarancji w maksymalnej kwocie 4 mln EUR. Jako zabezpieczenie kredytu przedstawiono majątek firmy Melgonia – Primorka, w tym działkę o pow. 700 tys. m2, budynek wraz z wyposażeniem oraz akcje spółki; teraz majątek powinien zostać wyceniony i sprzedany – powiedział Marović. Przyznał także, że kredyt w wysokości 14,4 mln EUR został wykorzystany na cele inwestycyjne, wypłatę zaległego wynagrodzenia i odprawy dla 500 pracowników. Teraz firma liczy na znalezienie nowego partnera strategicznego. Ministerstwo Finansów również pokłada nadzieję w sprzedaży majątku firmy, co usunęłoby konieczność zapłaty 4 mln EUR gwarancji ze środków budżetowych.

Założycielami Krisma Bjelasica są Krisma Motors i Krisma Trade (w stanie upadłości znajduje się od 19 maja 2010), a warto podkreślić, że właścicielem tej ostatniej spółki jest nie kto inny jak żona Nebojšy Boškovicia, Biljana. Przedsiębiorstwo Krisma Bjelasica w 2006 r. wydzierżawiło piekarnię, która prowadziła działalność przy fabryce wody mineralnej Bjelasica Rada. Umowa została rozwiązana w 2009 r. a pracownicy wielokrotnie protestowali ponieważ dzierżawca zalegał z wypłatą części wynagrodzeń, dodatków urlopowych i z dodatkowi z  tytułu stażu pracy za ostatnie 3 lata oraz nie zapewniał ciepłych posiłków. Protesty przerwano dopiero w sierpniu ub., kiedy biznesmen zaczął w ratach spłacać zaległe zobowiązania.

Krisma Trade wykupiła natomiast w lutym 2008 r. 51% akcji firmy Primorka w Barze za 1,6 mln EUR. Pracownicy firmy wielokrotnie strajkowali z powodu opóźnień w wypłacie pensji i odpraw; w ciągu postępowania upadłościowego zredukowano liczbę zatrudnionych z ponad tysiąca pracowników do ok. stu, którzy obecnie pracują dla Primorka Grupa, będącej własnością Alojza Kračuna. Od chwili przejęcia przez niego piekarni bieżące i zaległe należności są w terminie regulowane.

Tymczasem działalność biznesowa Nebojšy Boškovicia nie tylko w Czarnogórze zakończyła się fiaskiem. Również firmy założone przez niego w Serbii znajdują się w stanie upadłości – Krisma Agrar Šid od 30 marca 2012, a Umi – Pek z Pančeva od 27 maja 2011 r.

Źródło: vijesti.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE