Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Program niemieckiej organizacji Help wspiera producentów zdrowej żywności z północy kraju

Czarnogóra: Program niemieckiej organizacji Help wspiera producentów zdrowej żywności z północy kraju

W ramach projektu niemieckiej organizacji Help przeprowadzonego we współpracy z luksemburskim Caritas i Ministerstwem Rolnictwa przeszkolono około 160 czarnogórskich rolników, aby pomóc im w rozwinięciu własnej działalności gospodarczej.

Pomysł skierowany jest do mieszkańców pięciu gmin na północy kraju – Plav, Rožaje, Berane, Bjelo Polje i Andrijevica. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie ubóstwu. Do tej pory przeprowadzono szereg szkoleń pomagających rolnikom zdobyć wiedzę niezbędną do znalezienia odpowiedniego rynku zbytu na swoje towary. Pomoc przy stworzeniu biznesplanów oraz wiedza o roślinach mniej znanych przyczyniły się do rozpoczęcia uprawy produktów do tej pory niepopularnych w Czarnogórze – gryki, żyta, jęczmienia i ziół leczniczych, oraz roślin charakterystycznych dla cieplejszych regionów – pomidorów, papryki, ogórków. W październiku ubiegłego roku dokonano bezpłatnych badań gleby, aby w ten sposób skontrolować jej strukturę i przydatność oraz ocenić, co można na niej zasadzić.

Projekt koncentruje się ponadto na zwiększaniu zdolności indywidualnego rolnictwa i turystyki, które do tej pory charakteryzuje niewykorzystywany potencjał.

 

Podstawowym problemem obszarów wiejskich jest niski poziom wiedzy i umiejętności, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do rynku, przestarzały sprzęt i maszyny, brak infrastruktury wspierającej innowacyjność, a co jest z tym związane – niska konkurencyjność produktów.

 

Strona internetowa domacesasjevera.me oferuje listę przedsiębiorstw rolnych  objętych programem wraz z ich pełnymi danymi, co umożliwia konsumentom dokonanie bezpośrednich zakupów.

 

Źródła: vijesti.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE