Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Przetarg na dzierżawę kompleksu wojskowego w Kumborze

Czarnogóra: Przetarg na dzierżawę kompleksu wojskowego w Kumborze

W przetargu na dzierżawę i zagospodarowanie dawnego kompleksu wojskowego w Kumborze wpłynęły dwie oferty, które przedstawili amerykański NCH Capital i angielska grupa inwestycyjna Triangle z kapitałem z Azerbejdżanu.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest bardzo atrakcyjny – chodzi o koszary Orjenski Bataljon wraz z działką o wielkości 304.477 metrów kw. położoną na wybrzeżu Boki Kotorskiej, niecałe 10 km od znanego kurortu Herceg Novi. Dzierżawa przewidziana jest na 90 lat.

Oferty uroczyście otwarto 16 marca, a komisji przetargowej przewodniczył nowy dyr. Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Boro Vučinić. Komisja oceni nadesłane oferty pod względem zgodności z warunkami przetargu i przedstawi wnioski Radzie ds. Prywatyzacji. Projekty przedstawione w ofertach muszą być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a na tym terenie przewidziano budowę m.in. hotelu, willi i portu. Projekt ma być zgodny ze strategią rozwoju Boki Kotorskiej i nie może stanowić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Firmy stające do przetargu musiały spełnić szereg warunków – zarządzać kapitałem w wysokości co najmniej 300 mln EUR i posiadać udokumentowany obrót w każdym z trzech ostatnich lat w wysokości 50 mln EUR. Poprzedni przetarg ogłoszony w 2008 roku zakończył się niepowodzeniem.

Źródło: seebiz.eu

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE