Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Przepadły 232 mln EUR

Czarnogóra: Przepadły 232 mln EUR

Publiczny przetarg na sprzedaż aktywów warzelni soli Solana Bajo Sekulić w miejscowości Ulcinj zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości.  Był to drugi przetarg dotyczący sprzedaży całkowitego majątku warzelni w cenie wywoławczej 232 mln EUR, to kwota o 25,8 mln EUR niższa od pierwotnej wyceny.

W 2005 roku firma ogłosiła upadłość, dług zakładu obecnie wynosi ponad 3 mln EUR. W 2008 roku przyjęto generalny plan zagospodarowania przestrzennego (GUP) do 2020 roku, wówczas teren warzelni został przekwalifikowany z nieruchomości przemysłowej na strefę budowlaną a cena ziemi z 0,3 EUR podskoczyła do 100 EUR za m2. Reorganizacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo w listopadzie ubiegłego roku rząd odebrał zakładowi koncesję na korzystanie z wody morskiej. Od grudnia ubiegłego roku toczyły się rozmowy nad wprowadzeniem zmian w generalnym planie zagospodarowania przestrzennego. W piątek czarnogórski rząd przyjął aktualizację planu. Uchwalone zmiany mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone użytkowanie jej elementów. Nadanie warzelni soli Bajo Sekulić status obszaru chronionego uniemożliwia przekształcanie i sprzedaż nieruchomości, oznacza to, że ziemia na której znajduje się majątek zakładu odtąd będzie otoczona szczególną ochroną i nie ma możliwości budowy na tym obszarze ośrodka turystycznego w pobliżu Wielkiej plaży, jak planował czarnogórski potentat – Veselin Barović. Zmianę planu przygotowali pracownicy MANS (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – Sieć Afirmacji Sektora Pozarządowego), którzy nie kryją że uchwalenie decyzji jest zwycięstwem walczących o sprawiedliwość obywateli Ulcinja i ochroną wartościowych obszarów przed Veselinem Baroviciem i jego Eurofondem, skupiającym się wyłącznie nad osiągnięciem zysku.

Mniejszościowi akcjonariusze warzelni soli – Eurofond, byli zaskoczeni decyzją rządu w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Czarnogóry i zapowiedzieli, że o ile projekt decyzji zostanie podpisany przez premiera, będą odwoływać się do Sądu Konstytucyjnego. Zarzucają oni rządowi, że przyspieszona procedura wprowadzania poprawek do planu nie jest zgodna z czarnogórską konstytucją oraz ustawą o planowaniu przestrzennym i budownictwie. Przy okazji zaistniałej sytuacji przedstawiciele warzelni zwrócili uwagę, że rozpoczęte negocjacje akcesyjne z UE, powinny mobilizować władze do zapobiegania wprowadzaniu w życie ustaw niekonstytucyjnych i nielegalnych.

Źródło: vijesti.me, vijesti.me, pobjeda.me, portalanalistika.me

 

 

 

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE