Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra i Turcja podpisały Porozumienie o współpracy naukowo – technicznej
Porozumienie Czarnogóry i Turcji - gov.me

Czarnogóra i Turcja podpisały Porozumienie o współpracy naukowo – technicznej

Minister Nauki Czarnogóry Sanja Vlahović przebywała w piątek z wizytą a Ankarze, gdzie udała się na zaproszenie Ministra Nauki, Przemysłu i Techniki Turcji Nihata Ergüna. Ministrowie podpisali Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między rządem Czarnogóry i rządem Turcji. Po uroczystości złożenia podpisu, Ministerstwo Nauki Czarnogóry i Turecka Rada ds. Badań Naukowo – Technicznych (TÜBİTAK) podpisali także Protokół o Współpracy, który umożliwi tym instytucjom w imieniu swoich krajów dbanie o prawidłową realizację postanowień zawartego porozumienia.

TÜBİTAK jest wiodącą agencją w zakresie badań w Turcji oraz głównym doradcą rządu w tej kwestii, a także w wielu sytuacjach również organem decyzyjnym Ministerstwa Nauki, Przemysłu i Techniki Republiki Turcji. Podczas spotkania Minister Vlahović wraz z ministrem Ergünem mieli okazję rozmawiać o kondycji nauki w swoich krajach oraz wymienić poglądy na temat indywidualnych i wspólnych projektów, jak i planach na przyszłość w tej dziedzinie. Rozważano również możliwości dzięki którym porozumienie przyniosłoby maksymalne efekty. Szczególną uwagę zwrócono na sukcesy Turcji w zakresie tworzenia parków naukowo-technologicznych, ponieważ aktualnie kraj ten posiada aż 47 takich placówek. Zważywszy na ten fakt, ministrowie wspólnie przyznali, że przeniesienie doświadczenia i dobrych praktyk Turcji w tym obszarze stanowi dobrą podstawę współpracy obu krajów.

Stosunki między Czarnogórą i Turcją są dobre i ciągle je doskonalimy. Dotychczasowe przyjacielskie więzi pomiędzy naszymi krajami trzeba rozwijać dalej, przede wszystkim na poziomie instytucjonalnym. Miałem dzisiaj szczególną przyjemność, ponieważ zatwierdzenie tego porozumienia wzmocni dobre relacje Czarnogóry i Turcji w zakresie nauki i technologii – oznajmił Ergün.

Jak oświadczyła Vlahović, porozumienie z Turcją stanowi kolejny ważny aspekt współpracy międzynarodowej, która w dziedzinie nauki jest szczególnie istotna. Podkreśliła również, że ten dokument stworzył możliwości dla naukowców i badaczy w Czarnogórze, jak i podstawę dla dalszego promowania współpracy naukowej w regionie. Czarnogórscy badacze będą mogli pracować w tureckich centrach i instytucjach badawczych, dodatkowo korzystać z nowoczesnych laboratoriów i technologii. Dzięki wspólnym projektom badawczym możliwa będzie wymiana wiedzy oraz szkolenia dla zaangażowanych w projekty naukowe magistrów i doktorantów.  Porozumienie zakłada wspieranie rozwoju sieci badawczych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z tureckimi badaczami, jak również współpracę w celu zwiększenia kompetencji naukowców z Czarnogóry. Szczególnie ważny jest mechanizm rozwoju młodych uczonych za granicą, który daje szansę, aby część badań potrzebnych do prac magisterskich i rozpraw doktorskich była realizowana w Turcji. Przewiduje się również publikacje wspólnych prac naukowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 Źródło: gov.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE