Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Bank Centralny podjął decyzję o obniżce stóp procentowych

Czarnogóra: Bank Centralny podjął decyzję o obniżce stóp procentowych

Rada Banku Centralnego Czarnogóry (CBCG) przyjęła na ostatnim posiedzeniu decyzję o tymczasowym obniżeniu efektywnych stóp procentowych do 15% dla osób fizycznych i do 14% dla osób prawnych i przedsiębiorstw.

Jak napisano w postanowieniu CBCG obniżone stopy procentowe będą obowiązywać przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji i będą się odnosić zarówno do aktywnych jak i pasywnych stóp procentowych. Analiza CBCG wykazała, że bardzo wysokie stopy procentowe wpływają na wzrost liczby złych kredytów, zmniejszają płynność finansową sektora przedsiębiorstw i przedstawiają niebezpieczeństwo dla stabilności finansowej kraju.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tymczasowym obniżeniem stóp procentowych, jest fakt, iż  CBCG w odróżnieniu od krajów UE i regionu nie ma stopy interwencyjnej, poprzez którą mógłby bezpośrednio oddziaływać na wysokość stóp procentowych w kraju.

Mając na uwadze obecną sytuację, została więc podjęta decyzja o zróżnicowanych limitach stóp procentowych dla osób fizycznych i osób prawnych.  Po decyzji CBCG wysokość stóp procentowych dla osób fizycznych wynosi 15% w ujęciu rocznym, natomiast 14% dla osób prawnych, włączając przedsiębiorstwa. Ta decyzja nie obejmuje jedynie na zadłużenie na kartach kredytowych i saldach ujemnych na rachunkach bankowych,  natomiast odnosi się do nowo zaciągniętych kredytów.

Analiza kredytów przyznanych przez banki w ciągu 9 pierwszych miesięcy br. wykazała, że 22% kredytów dla osób fizycznych, udzielono ze stopą procentową większą od 15%. Jeżeli chodzi o osoby prawne, to 33,2%  kredytów udzielono ze stopą procentową  większą od 14%.

Źródło: seebiz.eu, portalanalitika.me

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE