Home / Gospodarka / Turystyka / Coraz więcej turystów w Macedonii

Coraz więcej turystów w Macedonii

W czerwcu odnotowano wzrost liczby turystów, którzy postanowili spędzić swój wolny czas w Macedonii. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego ich pełna liczba wyniosła 63 216 osób, a łączna ilość nocy spędzonych przez nie na terenie kraju – 163 278. Liczba ta w porównaniu do czerwca 2011 roku wzrosła aż o 14,3%. Ilość spędzonych przez turystów nocy zwiększyła się zaś o 14,1%.

Liczba turystów krajowych wzrosła o 8,3%, a zagranicznych o 18,1%. Ilość noclegów zwiększyła się w przypadku tych pierwszych o 6,3%, w przypadku tych drugich zaś o 20,7%. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym zarejestrowano ogólny wzrost liczby turystów o 7,8%., z czego krajowych o 3,2% a zagranicznych o 10,9%. Ilość spędzonych nocy wzrosła o 5,8% (wśród turystów krajowych o 0,9% a zagranicznych 10%).

Źródła: kurir.mk, plusinfo.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE