Home / Gospodarka / Infrastruktura / Chorwackie koleje liczą straty

Chorwackie koleje liczą straty

Jak ogłoszono na konferencji 3 grudnia, dwie z trzech spółek wchodzących w skład Chorwackich Kolei zakończą ten rok stratą. Taki stan rzeczy wynika między innymi z sukcesywnego spadku PKB, produkcji przemysłowej i zwiększenia zadłużenia oraz bezrobocia, dotyczącego głównie zakładów publicznych. Na niekorzystną sytuację spółki i nieprawidłowe jej funkcjonowanie wpływa także stale powiększająca się dziura budżetowa.

Według wyliczeń Kolei Chorwackich „Chorwackie Koleje – Przewozy Pasażerskie” poniosły w mijającym roku straty rzędu ok. 86 mln PLN*. Osobowe Koleje Chorwackie, swój dochód na rok 2012 oszacowały na kwotę ok. 513 mln PLN, ciesząc się 9,3 procentowym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego. Przewidywane wydatki wynosić będą jednak 549 mln PLN. Przyczyny zwiększonych wydatków w Chorwackich Kolejach – Przewozach Pasażerskich wynikają z podwyższenia kosztów związanych z wynajmem tras (ok. 16 mln PLN), eksploatacją energii napędowej (ok. 24 MLN pln), usługami konserwatorskimi (ok. 16 mln PLN) i amortyzacją (ok. 10 mln PLN). W budżecie przewidziano również odprawy pieniężne dla pracowników w wysokości ok. 23 mln PLN, które zostały sfinansowane z kredytu. Inwestycje w tym roku przekroczyły kwotę ok. 45 mln PLN.

Z kolei straty Chorwackich Kolei Cargo wycenia się na 50 mln PLN. Na zły stan finansowy spółki, miała wpływ głównie fatalna kondycja gospodarki, konkurencja na rynku transportowym i dziura budżetowa. Nie bez znaczenia jest też, że Chorwackie Cargo obsługiwało mniej połączeń niż inne kraje w regionie – Bośnia i Hercegowina oraz Słowenia. Spółka oczekuje dochodów rzędu ok. 507 mln PLN, podczas gdy zeszłoroczny zysk wynosił ok. 542 mln PLN. Planowane wydatki na przyszły rok mają być równe kwocie 549 mln PLN, jednak mogą się zwiększyć z powodu eksploatacji energii napędowej i należności za nią, nie egzekwowanej przez dostawców w poprzednich latach.

W 2013 roku inwestycje łącznie będą wynosić 100 mln PLN, z czego ok. 68 mln PLN zostanie przeznaczonych na modernizację 600 wagonów i 18 lokomotyw. Reszta będzie zainwestowania w działalność z zakresu promocji transportu. Oprócz zmniejszenia liczby zatrudnionych o 650 osób, planowana jest racjonalizacja w zarządzaniu spółkami.

Źródło: seebiz.hr

* dla przejrzystości tekstu wszystkie dane finansowe przeliczono na polski złoty


About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE