Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rijece

Chorwacja: Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rijece

Według zapowiedzi przewodniczącego zarządu Chorwackich Kolei Państwowych [HŽ] Darko Peričicia już w 2015 roku planowane jest rozpoczęcie prac nad budową nowej średnicowej linii kolejowej w Rijece. W tym samym roku ruszą także prace nad całkowitą modernizacją przeładunkowych stacji kolejowych w bezpośrednim sąsiedztwie portu morskiego oraz renowacja pasażerskiego miejskiego dworca kolejowego. Wyżej wymienione inwestycje infrastrukturalne stanowić mają kolejny, po planowanej na drugą połowę 2013 roku modernizacji dworca kolejowego Brajdica, etap rozbudowy sieci kolejowej w Rijece.

Po spotkaniu z burmistrzem Rijeki Vojko Obersnelem Darko Peričić potwierdził, że rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej stanowi jeden z priorytetów rządu natomiast pozycja Rijeki w systemie transportowym kraju została objęta szczególnym planem działania. Realizacja projektów infrastrukturalnych zakłada wysokie nakłady kapitałowe jednak w końcowym rozrachunku doprowadzić ma do znacznego skrócenia czasu przejazdu pociągów na linii Rijeka – Zagrzeb oraz zniesienia dotychczasowych ograniczeń tonażu taboru towarowego.

Pierwsza faza budowy nowej linii kolejowej zakłada połączenie Rijeki ze stacją w Škrljevie, natomiast w kolejnych etapach realizacji projektu linia zostanie wydłużona do stacji Jurdan a w końcowej fazie aż do Šapjanu. Dokładny koszt planowanych inwestycji infrastrukturalnych będzie znany jednak dopiero w przyszłym roku, kiedy zakończy się proces planistyczny i opracowany zostanie dokładny projekt rozbudowy sieci kolejowej.

 

Źródło:  seebiz.eu 

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE