Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: 5 milionów kun na kredyty mieszkaniowe

Chorwacja: 5 milionów kun na kredyty mieszkaniowe

Z powodu wejścia w życie ustawy o subwencjonowaniu i zabezpieczaniu przez państwo kredytów mieszkaniowych, chorwackie Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w porozumieniu z Ministerstwem Finansów przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na ten cel. Mowa o pięciu milionach kun wygospodarowanych z budżetu ministerstwa budownictwa.
Od 16 marca do 10 maja b.r., zarejestrowano łącznie 754 wniosków o dofinansowanie kredytów mieszkaniowych, z których 539 zostało rozpatrzonych pozytywnie – podaje chorwacka Agencja ds. Obrotu i Pośredniczenia Nieruchomościami (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama). Przewiduje się, że dodatkowe dofinansowanie
w kwocie 5 mln kun wystarczy na subwencję około 250 kredytów.

Źródło: index.hr

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE